Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Afkortingen

Op deze pagina vind je veelgebruikte afkortingen in de openbare-bibliotheekbranche, met name op het gebied van basisvaardigheden. Mis je afkortingen? Mail ze aan ons door!
Inhoudsblok
 • BiSC - BibliotheekServiceCentrum Utrecht (zie ook POI)
 • BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • CBCT - Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
 • CPNB - Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (o.a. Boekenweek)
 • dBos - de Bibliotheek op school
 • DNK - De Nieuwe Kolk in Assen, bibliotheek, bioscoop & theater
 • EPALE - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa
 • ESF - Europees Sociaal Fonds
 • HBmT - Stichting Het Begint met Taal
 • IDO - Informatiepunt Digitale Overheid
 • JenV - Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • KB - de afkorting komt van Koninklijke Bibliotheek, maar de KB noemt zich voluit: KB - nationale bibliotheek
 • LenS - Sichting Lezen en Schrijven
 • MFG - Manifestgroep, 16 uitvoeringsorganisaties van de overheid
 • MLP - Makkelijk Lezen Plein (of Punt)
 • NBC - Nationaal Biblioheek Congres
 • NBD (Biblion) - de afkorting komt van Nederlandse Bibliotheek Dienst, heet voluit: NBD Biblion
 • NPD - Netwerk van Publieke Dienstverleners 
 • OB - Openbare bibliotheek
 • OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • POI - Provinciale ondersteuningsinstelling: een POI ondersteunt bibliotheken op provincieniveau (Biblionet Groningen, Fers, Biblionet Drenthe, Rijnbrink, Bibliotheeknetwerk Flevoland, BiSC, Probiblio, ZB, Cubiss)
 • ROC - Regionaal Opleidingscentrum
 • SPN - Stichting Samenwerkende POI's Nederland: de organisatie van de gezamenlijke provinciale ondersteuningsinstellingen
 • SWN - Sociaal Werk Nederland
 • SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • TmmT - Actieprogramma Taal mee met Taal
 • VOB - Vereniging van Openbare Bibliotheken
 • VWS - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • WEB - Wet educatie en beroepsonderwijs
 • Wsob - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
 • ZB - de afkorting komt van Zeeuwse Bibliotheek, maar ZB noemt zich voluit ZB - Bibliotheek van Zeeland (zie ook POI)