Basisvaardigheden volwassenen
Bibliotheken ondersteunen mensen met cursussen om hen zelfredzamer te maken. Voor wie (blijvend) hulp nodig heeft, is er het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek.
Inhoudsblok

Digisterker

Body

Met het programma Digisterker helpt de bibliotheek cursisten om zelfstandig de digitale dienstverlening te gebruiken van de Rijksoverheid, gemeente en landelijke organisaties als UWV, Belastingdienst en Regelhulp. Daarnaast zijn er modules beschikbaar en in ontwikkeling, zoals 'Mijn DUO', 'Mijn inburgering', 'OV-chipkaart' en Zorgverzekering.

Voor (docenten van) jongeren in het (v)mbo kunnen bibliotheken doorverwijzen naar het lesprogramma Doe je digiding!.  

Klik & Tik

Body

Voor mensen met onvoldoende digitale vaardigheden om zaken te kunnen doen met de digitale overheid, is er Klik & Tik. In de 5 Klik & Tik-programma's verwerven zij deze basisvaardigheden. Dan is Digisterker ook voor hen een mogelijk vervolg. Klik &Tik is onderdeel van Oefenen.nl. Er zijn meer programma's rond digitale vaardigheden.

Gebruik basismeters om iemands niveau van digitale vaardigheden te bepalen.

Zie ook: Kelly bezoekt de Klik & Tik-cursus in de Bibliotheek IJsselmonde (vlog)

Samenwerkingspartners

Body

De belastingdienstverlening heb je in jouw bibliotheek goed geregeld. Krijg je daarnaast algemene vragen over digitale zaken? Dan kun je verwijzen naar de Digi-Hulplijn.

Scholing

Body

Neem hiervoor contact op met je eigen POI.

Rond Belastingdienst:
Kennisnetwerk belastingen en toeslagen. De leeromgeving en informatievoorziening zijn afgestemd op de werkwijze van de maatschappelijk dienstverlener (mdv). Het proces van toeslagen en belastingaangifte is opgesplitst in taken en vervolgens concrete stappen. Ook biedt de site gerichte ondersteuning als de mdv een burger helpt bij aangifte doen of toeslagen aanvragen. In de loop van de 2020 volgt uitbreiding. Dan wordt het mogelijk om ervaringen uit te wisselen.

Publicaties

Body

Draaiboeken, voorbeelden en model-documenten

Body

Zie de tab Marketing voor promotiemateriaal en afbeeldingen.

Uitingen van Belastingdienst en bibliotheken

Body

Belastingdienst

Bibliotheken