Basisvaardigheden volwassenen
De invoer van het aanbod gebeurt in G!DS. Zo toon je eindgebruikers wat jouw bibliotheek aanbiedt, wanneer en op welke voorwaarden. Ook de Belastingdienst en andere partners gebruiken deze informatie; zij verwijzen op basis hiervan door naar de bibliotheek. Hieronder valt ook het (gezamenlijk) aanbod van lokale samenwerkingspartners. Maak met hen dus heldere afspraken over hoe je de invoer in G!DS actueel houdt.
Inhoudsblok

Voor de invoer in G!DS kun je de voor-ingevulde sjablonen gebruiken. Hiermee gaat de invoer sneller, makkelijker en eenduidiger. Heb je vorig jaar aanbod ingevoerd en wijkt het nieuwe aanbod niet al te veel af? Dan kun je deze invoer ook hergebruiken door onder meer de tijdstippen aan te passen.

Bekijk de ICT-pagina van Digitale inclusie over het belang van de invoer in G!DS.

Hoe concreter hoe beter

Maak zo snel mogelijk zichtbaar wat er mogelijk is, ook al weet je nog niet alles. Juist nu zoeken mensen hulp en ondersteuning. Bovendien wil ook de Belastingdienst de mogelijkheden zien om mensen juist te verwijzen via de Belastingtelefoon. Tegelijkertijd is organiseren complexer. Ons advies: informeer daarom in stappen en vermeld deze in G!DS. De varianten die wij zien:

  • Specifieke data bekend
    Dit heeft natuurlijk de voorkeur. Vul de data in bij agenda en mensen weten dat het er is.
  • Hulp op afspraak
    Vermeld de periode waarin deze hulp mogelijk is. Meestal tussen 1 maart en 1 september, maar het kan lokaal ook korter of langer zijn. Bij aanmelding en vervolgprocedure geef je aan hoe men een afspraak kan maken.
  • Er komt hulp maar we weten nog niet wanneer en/of in welke vorm
    Vermeld de periode 1 maart tot 1 september zodat het getoond wordt op de website. Geef aan bij aanmelding en vervolprocedure hoe mensen verder geïnformeerd worden en maak duidelijk hoe en waar ze hun gegevens kunnen vermelden.
Afbeelding
G!DS, schermafbeelding datuminvoer

Voor verwijzing door Belastingdienst

De Belastingdienst attendeert mensen die er zelf niet uitkomen op de belastingdienstverlening in de bibliotheek. De medewerkers van de Belastingdienst gebruiken een op maat gemaakte website om snel te kunnen zien waar mensen lokaal verdere ondersteuning kunnen vinden. Deze website toont de ingevoerde activiteiten in G!DS van alle bibliotheken.

Digitaal aanbod

Ook digivaardigheidstrainingen kunnen nu niet doorgaan. Om na de maatregelen snel weer te kunnen starten, is het zinvol om het aanbod wel in te voeren. Geef bij ‘Toelichting agenda’ aan dat de trainingen starten zodra dat mogelijk is. Deel bij aanmeld- en vervolgprocedure hoe mensen hun interesse kunnen doorgeven of een vooraanmelding kunnen doen.

Vul ook het veld 'Periode' in. Dit is noodzakelijk om het aanbod zichtbaar te maken op de website van de Belastingdienst en andere overheidswebsites. Zodra je concrete data hebt, kun je die aanvullen.

Noteer in je agenda dat je data tijdig wijzigt. Zo blijft de website actueel en zichtbaar.

Kom je er niet uit, mail dan het ondersteuningsteam via contact@hetinformatiepunt.nl.