Basisvaardigheden volwassenen
Veel bibliotheken hebben aandacht aan dit thema gegeven. Donorregistratie was een mooie kans om extra invulling te geven aan de maatschappelijk-educatieve rol van de bibliotheek.
Inhoudsblok
Donorregistratie, logo

Keuze registreren

  • Mensen die op 1 september 2020 nog niet in het Donorregister stonden, ontvingen een brief en eventueel een herinnering met de oproep om hun keuze in te vullen, online op www.donorregister.nl of via het keuzeformulier.
  • Mensen die nog steeds geen keuze registreren, komen het Donorregister met vermelding 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Zijn of haar organen en weefsels kunnen dan na overlijden naar een patiënt gaan. Hiervan ontvangt men een bevestigingsbrief. Heeft men wel een keuze gemaakt, dan ontvangt men ook hiervan een bevestiging. Keuzen aanpassen is altijd mogelijk.

Ondersteuning voor bibliotheken

Voor medewerkers

  • Handreiking - een overzicht, voor print en voor digitaal, van wat de bibliotheek kan doen, hoe je je kunt voorbereiden, de do’s en don’ts, promotiemateriaal et cetera.
  • Biebtobieb-groep Donorregistratie - hier kun je je activiteiten delen, ervaringen uitwisselen en vragen stellen.
  • Lesbrief van Stichting Lezen en Schrijven (taalniveau 1F/A2) voor taalvrijwilligers en -docenten.

Voor burgers

Meer informatie over ondersteuning voor burgers vind je onder de tab Marketing.

Vervolg

Vanaf de zomer van 2021 ontvangen alle jongeren net voordat ze 18 worden een brief over donorregistratie. Nieuwkomers die 3 jaar in Nederland verblijven, krijgen ook zo’n brief vanaf begin 2023. Hierin wordt verwezen naar de bibliotheek, voor als zij vragen hebben. Dus ook in de periode na de campagne kun je nog vragen verwachten van mensen die pas dan een brief ontvangen. 

Zie ook