Basisvaardigheden volwassenen
Veel bibliotheken willen dit jaar aandacht aan dit thema geven. De donorregistratie is een mooie kans om extra invulling te geven aan de maatschappelijk-educatieve rol van de bibliotheek. Je kunt meeliften op de publiciteit en activiteiten die er rondom dit onderwerp zijn. Kijk vooral ook onder de tab Marketing.
Inhoudsblok

Brieven

Brieven over keuze registreren

  • Mensen die op 1 september 2020 nog niet in het Donorregister staan, krijgen een aanschrijvingsbrief met de oproep om hun keuze in te vullen. Dit kan online op www.donorregister.nl of via het meegezonden keuzeformulier. In de brief staat ook dat mensen voor meer informatie terechtkunnen in de bibliotheek.
Donorregistratie-logo
  • Een herinneringsbrief volgt na 6 weken, uiteraard alleen als men op de 1e brief niet reageert.
  • Is de keuze via het formulier onvolledig of onleesbaar ingevuld, dan volgt een brief met het verzoek om het formulier opnieuw in te vullen.
  • Mensen die nog steeds geen keuze registreren, komen het Donorregister te staan met vermelding 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'. Zijn of haar organen en weefsels kunnen dan na overlijden naar een patiënt gaan. Dit staat in een bevestigingsbrief die ongeveer 6 weken na de herinneringsbrief wordt verstuurd. Hierin staat ook dat men de keuze altijd kan veranderen. Heeft men wel een keuze gemaakt, dan ontvangt men ook hiervan een bevestiging.

Het totale communicatietraject per postcodegebied beslaat ongeveer 12 weken.

Verzending van brieven per postcodegebied

De verzending gebeurt per postcodegebied van september 2020 tot maart 2021. Bekijk het verzendschema om te weten wanneer de postcodes in jouw verzorgingsgebied aan de beurt zijn. Op het 1e tabblad zie je wanneer welke postcodes de 1e brief krijgen. Hierbij worden batchnummers gebruikt. Deze vind je op het 2e tabblad; ze zijn gekoppeld aan postcode, gemeente en provincie.

Burgers kunnen ook zelf nakijken wanneer ze brieven krijgen.

Jouw bibliotheek heeft al voorbeeldbrieven en keuzeformulieren in huis. Je kunt ook een compleet voorbeeldpakketje bestellen met de brief, keuzeformulier, én een begrippenlijst en retourenvelop. Dat geeft een goed beeld van wat mensen daadwerkelijk op de mat krijgen. Je kunt dit bijvoorbeeld in een workshop gebruiken.

Ondersteuning voor bibliotheken

Voor medewerkers

  • Handreiking - een overzicht, voor print en voor digitaal, van wat de bibliotheek kan doen, hoe je je kunt voorbereiden, de do’s en don’ts, promotiemateriaal et cetera. Let op: deze versies zijn op 30 april herzien vanwege de nieuwe campagneplanning.
  • Factsheet voor medewerkers bibliotheken, instructieblad.
  • Het webinar Aan de slag met donorregistratie van 8 juni kun je terugkijken*.
  • Biebtobieb-groep Donorregistratie - hier kun je je activiteiten delen, ervaringen uitwisselen en vragen stellen.
*Webinar Aan de slag met donorregistratie terugkijken

Volledige uitzending Aan de slag met donorregistratie

Voor burgers

Meer informatie over ondersteuning voor burgers vind je onder de tab Marketing.

Vanuit de landelijke projectgroep hebben we de belangrijkste onderdelen van de ondersteuning voor je op een rijtje gezet in dit filmpje.

Lesbrief Stichting Lezen & Schrijven voor taalvrijwilligers

Stichting L&S heeft een lesbrief (taalniveau 1F/A2) over donorregistratie gemaakt. Hiermee kunnen taalvrijwilligers en -docenten laaggeletterden helpen om orgaandonatie en donorwet beter te begrijpen en hun keuze te registreren. Je kunt de lesbrief downloaden via de website van L&S. De lesbrief staat ook in de online oefenomgeving van Digisterker.

Interactief Steffie-filmpje

Op hoewerktorgaandonatie.nl legt Steffie eenvoudig uit hoe orgaandonatie werkt. Hier is nu een interactief filmpje aan toegevoegd. Hierin kun je met Steffie praten en zijn de meest voorkomende vragen en issues meegenomen. Een heel bruikbare tool om onder de aandacht te brengen bij voorlichtingsbijeenkomsten of als mensen vragen hebben.

Vervolg

Vanaf de zomer van 2021 ontvangen alle jongeren net voordat ze 18 worden een brief over donorregistratie. Nieuwkomers die 3 jaar in Nederland verblijven, krijgen ook zo’n brief vanaf begin 2023. Hierin wordt verwezen naar de bibliotheek, voor als zij vragen hebben. Dus ook in de periode na de campagne kun je nog vragen verwachten van mensen die pas dan een brief ontvangen. 

Zie ook