Basisvaardigheden volwassenen
De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant voor ondersteuning bij donorregistratie. Bibliotheken kunnen tot 31 mei 2021 een subsidie van 1.000 euro aanvragen.
Inhoudsblok

Er is een subsidieregeling van kracht om de ondersteuning bij donorregistratie door bibliotheken mogelijk maken. De uitvoering van de regeling wordt gefinancierd met gelden van het ministerie van VWS. Het zwaartepunt van de voorlichtingsactiviteiten zal vermoedelijk liggen tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

Donorregistratie-logo

Bibliotheken gaan onder meer objectieve informatie geven over donorregistratie. Te denken valt aan documentatie aanbieden die VWS beschikbaar stelt, de registratie van burgers begeleiden enĀ  informatiebijeenkomsten faciliteren over de donorregistratie.

Subsidie aanvragen

Bekijk de Beleidsregels subsidie donorregistratie in de Staatscourant.
De subsidie van 1.000 euro (onkostenvergoeding) is bedoeld voor de activiteiten die jouw bibliotheek uitvoert of gaat uitvoeren rond de nieuwe donorwet. Het gaat om activiteiten die plaatsvinden tussen 10 juli 2020 tot en met 31 juli 2021.

Verplichting

Wanneer je nog niet meedoet aan het jaarlijkse onderzoek Basisvaardigheden via de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform BOP), vragen wij je om dit te doen. Via de monitor verantwoord je de besteding van de onkostenvergoeding. Hiermee kan de KB vervolgens deze bestedingen weer verantwoorden aan het ministerie van VWS.