Basisvaardigheden volwassenen
De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant voor ondersteuning bij donorregistratie. De aanvraag liep tot 31 mei 2021 voor een subsidie van 1.000 euro.
Inhoudsblok
Donorregistratie, logo

Er was een subsidieregeling van kracht om de ondersteuning bij donorregistratie door bibliotheken mogelijk te maken, gefinancierd met gelden van het ministerie van VWS. Het zwaartepunt van de voorlichtingsactiviteiten lag tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

Subsidieregeling

Bekijk de Beleidsregels subsidie donorregistratie in de Staatscourant.
De subsidie van 1.000 euro (onkostenvergoeding) was bedoeld voor de activiteiten die jouw bibliotheek realiseerde rond de Donorwet.

Verplichting

Bibliotheken die nog niet meedoen aan het jaarlijkse onderzoek Basisvaardigheden via de Bibliotheekmonitor, vragen wij om dit te doen. Zo verantwoordt onze branche de besteding van de onkostenvergoeding aan het ministerie van VWS.