Basisvaardigheden volwassenen
De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant voor ondersteuning bij donorregistratie. Bibliotheken kunnen een subsidie van 1.000 euro aanvragen. Aanvragen kan tot 1 oktober 2020.
Inhoudsblok

Het Algemeen Bestuurscollege van de KB heeft in haar vergadering van 29 juni 2020 de Beleidsregels vastgesteld die de subsidiëring van ondersteuning bij donorregistratie door bibliotheken mogelijk maken.
De uitvoering van de regeling wordt gefinancierd met gelden van het ministerie van VWS. Het zwaartepunt van de voorlichtingsactiviteiten zal vermoedelijk liggen tussen het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021.

Afbeelding
Donorregistratie-logo
Body

Bibliotheken gaan onder meer objectieve informatie geven over donorregistratie. Te denken valt aan  documentatie aanbieden die VWS beschikbaar stelt, de registratie van burgers begeleiden en  informatiebijeenkomsten faciliteren over de donorregistratie.

Subsidie aanvragen

Bekijk de Beleidsregels subsidie donorregistratie in de Staatscourant.
Via dit aanvraagformulier kun je een subsidie van 1.000 euro (onkostenvergoeding) aanvragen voor de activiteiten die jouw bibliotheek uitvoert of gaat uitvoeren rond de nieuwe donorwet. Het gaat om activiteiten die plaatsvinden tussen 10 juli 2020 tot en met 31 juli 2021.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar subsidieloket@kb.nl vóór 1 oktober 2020.

Verplichting

Wanneer je nog niet meedoet aan het jaarlijkse onderzoek Basisvaardigheden via de Bibliotheekmonitor (voorheen Bibliotheekonderzoeksplatform BOP), vragen wij je om dit te doen. Via de monitor verantwoord je de besteding van de onkostenvergoeding. Hiermee kan de KB vervolgens deze bestedingen weer verantwoorden aan het ministerie van VWS.