Basisvaardigheden volwassenen

Boom uitgevers - licentie en toegang

Boom uitgevers biedt een pakket aan online programma’s waarmee anderstalige bezoekers de Nederlandse taal kunnen leren of zich kunnen voorbereiden op de inburgering. Deze programma's zijn onderdeel van de educatieve content die de KB voor bibliotheken heeft ingekocht. De bibliotheek kan ze zonder licentiekosten inzetten.
Inhoudsblok
Boom NT2, logo

Dit pakket is ook te gebruiken wanneer gebruikers niet fysiek naar de bibliotheek kunnen komen.

Programma's

Taal NT1 en NT2: DigLin+ Nederlands,
LINK 0-A2 en LINK A2-B1 
Inburgering: KNM Examentraining en
KNM oefenexamens 

In het Magazine 2023 voor bibliotheken van Boom en op deze pagina vind je meer informatie over deze programma’s en hoe je er in je bibliotheek mee aan de slag kunt. Je vindt er ook andere interessante programma’s van Boom NT2 die buiten het pakket vallen.

DigLin+, LINK en KNM examentrainer zijn programma’s die veel op (taal)scholen worden ingezet. Bibliotheken zetten ze vaak in als extra oefengelegenheid voor bijvoorbeeld inburgeraars als aanvulling op formeel taalonderwijs.

Toegang via activatiecodes

Aan deze programma’s kan een beperkt aantal bibliotheken meedoen. Wil je gebruikmaken van dit aanbod, neem dan contact op met Tirza de Fockert. Geef hierbij ook het aantal verwachte deelnemers door. Schat het aantal niet té hoog in; je kunt meerdere keren per jaar activatiecodes aanvragen. Je krijgt dan via de KB activatiecodes die je kunt uitdelen aan de deelnemers. Dit kan per mail of telefonisch.

Uit ervaring weten we dat het inrichten van de dienstverlening rondom dit pakket veel tijd en inspanning vraagt. Daarom geldt als voorwaarde voor deelname dat er, maximaal 3 maanden nadat de bibliotheek toegang heeft gekregen, minimaal 10 accounts actief zijn. De bibliotheek dient zich dus echt te committeren.

Kennismaken

Boom NT2 is onderdeel van Boom Uitgevers Amsterdam en specialist in het ontwikkelen en uitgaven van lesmateriaal Nederlands als tweede taal (NT2) en inburgering in Nederland. Met een servicegerichte aanpak probeert Boom met leermiddelen en advies nauw aan te sluiten bij wat de klanten, zowel cursisten als docenten, nodig hebben.
Maak kennis met Boom in deze video

Online sessie Boom-programma's in de praktijk

Bekijk ook de online sessie Boom-programma's in de praktijk van 19 mei 2021, met een introductie op de programma's, én de kennis en ervaringen van collega's over hoe je de programma's van Boom kunt inzetten.