Basisvaardigheden volwassenen

Collectie basisvaardigheden

De collectie Basisvaardigheden ondersteunt bij het ontwikkelen van de taal-, digitale en rekenvaardigheden, en bij inburgeren, werk vinden, kunnen omgaan met geld, gezond leven et cetera. De collectie dient vaak als inspiratiebron of werkmateriaal, en is gericht op gebruik in de bibliotheek, minder op uitlening.
Inhoudsblokken

Visie

Doelgroep

In de praktijk is de collectie Basisvaardigheden vooral een Taalhuiscollectie, voor taal- of digimaatjes, inburgeraars en taalschool-docenten. De NT1- en NT2-Taalcoaching vormt de basis voor het fysieke en digitale aanbod, en de (beoogde) gebruikers zijn leidend: het gebruik bepaalt de samenstelling. Hierover houdt de bibliotheek contact met experts en organisaties in de lokale gemeenschap.

Samenstelling

Een collectie weerspiegelt de breedte van de basisvaardigheden, ziet er aantrekkelijk uit en spreekt gebruikers op volwassen toon aan. De opvattingen over de presentatie kunnen daarbij wisselen: zet je de boeken per serie bij elkaar, op niveau, per thema of anderszins.

Er zijn weinig geschikte fysieke materialen voor volwassenen die 'leuke' informatieve materialen willen over bijvoorbeeld financiën of gezond leven. Wel zijn er veel oefensites die taal- en digivaardigheden verbinden aan een onderwerp. De bibliotheek streeft naar samenhang tussen de fysieke en digitale collectie.

Beleid

Het Gezamenlijk collectieplan KB 2020-2024 beschrijft hoe de collectie, mét programmering, bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke kansen.

Dat gebeurt via 5 lijnen
 • Leesbevordering
 • Ontwikkeling van basis- en informatievaardigheden en mediawijsheid
 • Activiteiten bij de collectie
 • Collectie als verdieping bij activiteiten
 • Ondersteuning van lokale community’s en omgekeer

Rollen en scholing

Gebruikers van de collectie en hun rollen
 • De consulent Basisvaardigheden reserveert jaarlijks een collectie-budget voor (digitale) leermiddelen.
 • De Taalhuis-coördinator overweegt of er naast de materialen die Taal voor het Leven adviseert andere materialen nodig zijn.
 • De Frontoffice-medewerker verwijst nieuwkomers naar de NT2-materialen.
 • De taalvrijwilliger gebruikt een materialenoverzichtom goed te kiezen bij het ondersteunen van de taalleerder.
 • De taallleerder zelf.

Naast de taalleerders zijn er andere gebruikers van de collectie:

 • De bibliotheek voert een actief beleid om scholing en rondleidingen rondom de collectie voor taalaanbieders en andere betrokken organisatie aan te bieden.
 • De behulpzame buurvrouw vindt ook bruikbaar materiaal.
 • De docent van het ROC, taalschool of inburgerorganisatie gebruikt de collectie en heeft vragen over mogelijke aanschaf.
Scholing

De KB en POI's trainen rond de collectie. De inhoud stemmen zij met elkaar af.

Presentatie en vindbaarheid

Niveaus

Niveaus kun je vinden in de regeling eindtermen educatie 2013:

Zie ook:

Plaatsing en digitale zichtbaarheid
 • Een frontale presentatie in bladerbakken vindt men duidelijk en aantrekkelijk.
 • Plaatsing buiten de bibliotheek, wisselcollecties voor samenwerkingspartners.
 • Een heldere presentatie op de computers van het DigiTaalhuis of de bibliotheek verhoogt het gebruikersgemak.
 • De website van de bibliotheek.
Indeling

Bij een kleinere collectie verloopt de indeling volgens de NT2-systematiek. Bij een grotere collectie verloopt de indeling volgens zowel de NT1- als de NT2-systematiek. Voor plaatsing in jouw bibliotheek kun je altijd naar lokaal inzicht anders indelen. Manieren waarop je de kast(en) kunt inrichten:

 • Lees- en lesmateriaal
 • Serie of methode  
 • Woordenboeken
 • Lezen - Luisteren - schrijven - Spreken - Grammatica
 • Doelgroep (vrijwilligers/cursisten)
Stickers

Er zijn geen uniforme afspraken over de bestickering van de Taalhuis-collectie. Wel biedt de portal Landelijke huisstijl (inlog nodig) stickers voor bibliotheken:

Gebruik

De collectie is niet los te zien van de programmering in de bibliotheek. Programmering en collectie sluiten goed aan bij de behoeften van de doelgroep en nodigen uit tot een intensiever bezoek en gebruik van de bibliotheek. Het gebruik van de collectie kun je op diverse manieren stimuleren.

Onderdelen

Voorbeelden collectie-overzicht
Voorbeeld collectiebeleid
 • Bibliotheek Oostland besteedt in haar Collectiebeleidsplan ruime aandacht aan de Taalhuis-collectie, zie pagina 28-32