Basisvaardigheden volwassenen

Collectie basisvaardigheden

Voor de informatie over de collectie hanteren we een aantal uitgangspunten.
Inhoudsblok
 • We richten ons op mensen met een achterstand in taal, rekenen en werken met de computer.
 • De collectie is zowel voor deze eindgebruikers als voor intermediairs: professionals en (on)geschoolde vrijwilligers.
 • De Adviescollectie van het Taalhuis is uitgangspunt. Deze wordt regelmatig geüpdatet.
 • Het gaat om een collectie van gemiddelde grootte.
 • De thema's 'Lezen' en 'Leren' sluiten aan bij de Adviescollectie van TvhL.
 • Het thema 'Naslag' uit de Adviescollectie is gesplitst omdat Bibliotheken dit vragen.
 • De indeling is naar NT2; dit zijn de meeste boeken en de grootste gebruikersgroep.
  'Lezen' en 'Leren' worden onderverdeeld naar niveau en andere onderwerpen niet.
 • De grote lijn sluit aan bij de heersende praktijk.
 • Lokale (alternatieve) keuzen zijn uiteraard altijd mogelijk.
 • Belanghebbenden van het digiTaalhuis en de adviesgroep Collecties, geven advies* over de collecties. De landelijke afkoop van licenties is een apart traject. Verder beslist de Bibliotheek zelf, in afstemming met haar eventuele samenwerkingspartners. *over Taalhuizen is dit advies bindend.

Dit onderdeel is in ontwikkeling.