Basisvaardigheden volwassenen

Niveaubeschrijving collectie basisvaardigheden

Voor de opleiding Nederlandse taal en rekenen voor de volwasseneneducatie gelden wettelijk vastgestelde standaarden en eindtermen. Die vind je hier.
Inhoudsblok

Nederlands als moedertaal = NT1

In de Standaarden en eindtermen VE staat een beschrijving van de niveaus voor de basisvaardigheden.

boekenkast in bibliotheek

F = fundamenteel niveau

Taal

 • Instroom
 • 1F = niveau eind basisonderwijs en praktijkonderwijs
 • 2F = niveau vmbo en mbo-1, -2 en -3

Hogere niveaus zijn ook beschreven, onder meer door de commissie-Meijerink:

 • 3F = niveau mbo-4 en havo
 • 4F = vwo

Rekenen

 • Instroom
 • 1F = niveau eind basisonderwijs
 • 2F = niveau vmbo en mbo-1, -2 en -3

Digitaal

 • Instroom
 • Basisniveau 1
 • Basisniveau 2

Andere taal dan Nederlands als moedertaal = NT2

Om in Europa de taalniveaus met elkaar te kunnen vergelijken, dient het Europees Referentiekader (ERK|Raamwerk NT2): Lezen, Spreken, Schrijven, Luisteren: ERK. Hierin kunnen leerders laten zien op welk niveau zij zitten en naar welk zij toe willen/moeten werken. Hier worden de volgende niveauaanduidingen gebruikt.

Taal

 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
 • C1
 • C2

In de Materialenwijzer van Taal voor het Leven staat een toelichting bij gebruik van de niveaus door de vrijwilligers in het Taalpunt.

Afbeelding
Afbeelding
Niveaubeschrijving schematisch

Rood = laaggeletterd
Grijs = leesniveau Nederlandse bevolking
Groen = communicatieniveau overheid en bedrijven

Afbeelding
Afbeelding
Niveaubeschrijving schematisch