Basisvaardigheden volwassenen

Referentieniveaus NT1 en NT2

Hier vind je beschrijvingen van NT1, NT2 en een vergelijking van beide niveaus.
Inhoudsblok

NT1-niveaus: Nederlands als moedertaal

Steunpunt VE heeft de Standaarden en eindtermen VE opgesteld voor volwasseneneducatie op alfabetiseringsonderwijs en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs voor de niveaus 1F en 2F. De standaarden beschrijven het niveau van een taak; de eindtermen geven aan wat iemand moet kunnen aan het eind van een opleiding.

Vrouw en man bekijken boek bij boekenkast

Deze Standaarden en eindtermen VE  zijn opgesteld voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. Zo kan het niveau van volwassen leerders op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden in beeld worden gebracht.

NT2-niveaus: Nederlands als tweede taal

  • Het Europees Referentie Kader (ERK) beschrijft de vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen? En hoe goed moet je het kunnen? Dit is in Europees verband afgesproken om zo de niveaus met elkaar te kunnen vergelijken. 'Enige kennis van de Engelse taal is vereist' zegt weinig. 'Kennis van de Engelse taal op minimaal A2-niveau is vereist' maakt meteen duidelijk welke beheersing de werkgever verwacht. Zo kan bijvoorbeeld de taalvaardigheid van een leerling worden beoordeeld. 
  • Een extra onderscheid binnen de NT2-indeling wordt gemaakt voor mensen die nog moeten alfabetiseren. Voor het leren bij de alfabetisering is er het Raamwerk Alfabetisering NT2

NT1 en NT2: niveauvergelijking

Overzicht met een vergelijking van de niveaus NT1 en NT2, met beschrijving van wat je op elk niveau moet kunnen, zowel in lezen, schrijven als spreken.