Basisvaardigheden volwassenen
Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden
Inhoudsblok
Body

In totaal kunnen 2,5 miljoen mensen in Nederland niet voldoende meekomen in de maatschappij. Zij kunnen niet (goed) lezen en schrijven, rekenen en computeren. Dat heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld hun gezondheid en omgaan met geld. Ook kunnen laaggeletterde ouders hun kinderen niet goed helpen met taal, waardoor de kinderen een groter risico lopen om ook laaggeletterd te worden. 
Bibliotheken zetten zich in, samen met hun (digiTaalhuis)partners, om volwassenen te helpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Zij willen kwetsbare burgers bereiken en samen met hen dienstverlening ontwikkelen waar deze mensen echt iets aan hebben. Zo vergroten Bibliotheken hun maatschappelijke waarde. 

Missie en doelstelling

Body
  • Groei naar 100% deelname van bibliotheken aan Tel mee met Taal.
  • Forse groei in bereik en resultaten van de digiTaalhuizen in bibliotheken.
  • Dienstverlening rond basisvaardigheden volgens de kenmerken digiTaalhuizen.
  • Uitbouw van de landelijke allianties.
  • Realisatie en meting van maatschappelijke waarde.

Kwartaalrapportages

Body

Hier vind je de kwartaalrapportages van het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden.

Programma's

Leergang Consulent Basisvaardigheden

Body

De consulent Basisvaardigheden is de spil tussen alle collega's en externe partners die werken rond het sociaal domein. Een sterk netwerk opbouwen en onderhouden, én samen een gevarieerd aanbod ontwikkelen, zijn jouw belangrijkste doelen. Zo help je mensen verder die hun basisvaardigheden willen ontwikkelen. In deze 8-daagse leergang Consulent Basisvaardigheden verwerf je de kennis en vaardigheden.  

In Bibliotheek en basisvaardigheden werken samen

 

 

Website KB

Afbeelding
KB-logo

 

 

Website SPN 

Afbeelding
Body

SPN is de organisatie van de gezamenlijke provinciale ondersteuningsinstellingen. Zij organiseert samenwerking tussen de POI’s onderling en met andere organisaties, zoals de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de KB. Daarnaast behartigt de SPN de gedeelde belangen van de POI’s in het bestuurlijk overleg met provincies en het Rijk.

Andere samenwerkingspartners

Body

De bibliotheken en de KB geven het programma vorm in samenwerking met diverse partners. Denk onder meer aan Stichting Lezen & Schrijven, ministeries en uitvoeringsorganisaties zoals UWV en Belastingdienst, en leveranciers waaronder Digisterker en Oefenen.nl. Ook doet de KB mee met de Alliantie Digitaal Samenleven, een 'startgroep' van publieke en private organisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak om mensen te ondersteunen die niet of onvoldoende mee kunnen komen met de digitaliserende samenleving. 

Redactie Basisvaardigheden volwassenen

Body

De redactie van dit onderdeel van deze website wordt gevormd door: Karin Ottenhoff, Lisenka Akse, Ilse Lodewijks en Nicoline Hendriks.

Heb je opmerkingen of aanvullingen voor de redactie? Stuur ze naar: basisvaardigheden@kb.nl.

Begrippenlijst

Body

In de volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en inburgering worden veel begrippen gebruikt. Soms ook door elkaar, wat kan leiden tot verwarring. De Begrippenlijst  van Het Begint met Taal geeft van alle 'jargon'-woorden een omschrijving.