Basisvaardigheden volwassenen

CoronaMelder app

Overheden proberen het Covid19-virus in te dammen. Een van de maatregelen is het gebruik van de CoronaMelder app. Het ministerie van VWS heeft de KB gevraagd of de bibliotheken een ondersteunende rol kunnen spelen rond deze app. In overleg met VOB en SPN is positief gereageerd op het verzoek. Er zijn materialen beschikbaar voor medewerkers en bezoekers.
Inhoudsblokken

Uitgangspunten

  • We hebben dit opgepakt in gezamenlijkheid van het stelsel op
  • We kijken samen met bibliotheken in de praktijk wat mogelijk is, hoe dat in te vullen en welke randvoorwaarden er nodig zijn, gefaciliteerd door VWS.

Materialen

De KB, SPN en VWS ondersteunen bibliotheken met:

De rol van de bibliotheek

Burgers stellen ook vragen over privacy-gerelateerde kwesties. Dat biedt de bibliotheek een uitgelezen kans om hen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze de app (wel of niet) te downloaden. Dit past bij haar rol om burgers op basis van onafhankelijke informatie in staat te stellen keuzes te maken. Wij adviseren je daarom burgers te wijzen op - zo onafhankelijk mogelijke - websites van diverse instellingen. Met de wetenschap van nu hebben wij hieruit een selectie gemaakt.

Samengevat bekleedt de bibliotheek dan 2 rollen:

  1. Toegang geven tot betrouwbare informatie
  2. Hulp bij installatie en gebruik van de app

Zo kan de bibliotheek zich blijven positioneren als onafhankelijke partij.

De bibliotheek is er niet voor de promotie van de CoronaMelder. Het factsheet besteedt hier aandacht aan en het ministerie zal dit zo communiceren.

Zie ook als voorbeeld de pagina CoronaMelder van dBieb, voor het publiek.  

Meer informatie