Basisvaardigheden volwassenen

CoronaMelder app

Overheden proberen het Covid19-virus - totdat er een vaccin is - in te dammen. Een van de maatregelen is het gebruik van de CoronaMelder app die zaterdag 10 oktober werd gelanceerd. Het ministerie van VWS heeft de KB gevraagd of de bibliotheken een ondersteunende rol kunnen spelen rond deze app. In overleg met VOB en SPN is positief gereageerd op het verzoek. Er zijn materialen beschikbaar voor medewerkers en bezoekers.
Inhoudsblokken
Titel
Nieuws

Uitgangspunten

 • We hebben dit opgepakt in gezamenlijkheid van het stelsel op
 • We kijken samen met bibliotheken in de praktijk wat mogelijk is, hoe dat in te vullen en welke randvoorwaarden er nodig zijn, gefaciliteerd door VWS.

Ondersteuning voor bibliotheken

Startpakket

De hoofdvestiging van elke bibliotheek ontving in de week van 19 oktober van het ministerie van VWS een pakket flyers en posters. Heb je meer informatiemateriaal nodig voor alle vestigingen, dan kun je een mail sturen aan partnerships@minvws.nl.

Meer materialen

De KB, SPN en VWS ondersteunen bibliotheken met:

 

De rol van de bibliotheek

Burgers stellen ook vragen over privacy-gerelateerde kwesties. Dat biedt de bibliotheek een uitgelezen kans om hen te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze de app (wel of niet) te downloaden. Dit past bij haar rol om burgers op basis van onafhankelijke informatie in staat te stellen keuzes te maken. Wij adviseren je daarom burgers te wijzen op - zo onafhankelijk mogelijke - websites van diverse instellingen. Met de wetenschap van nu hebben wij hieruit een selectie gemaakt.

Samengevat bekleedt de bibliotheek dan 2 rollen:

 1. Toegang geven tot betrouwbare informatie
 2. Hulp bij installatie en gebruik van de app

Zo kan de bibliotheek zich blijven positioneren als onafhankelijke partij.

De bibliotheek is er niet voor de promotie van de CoronaMelder. Het factsheet besteedt hier aandacht aan en het ministerie zal dit zo communiceren.

Zie ook als voorbeeld de pagina CoronaMelder van dBieb, voor het publiek.  

Bevindingen pilot

In augustus vond een pilot met de CoronaMelder plaats in Drenthe en Twente. Veel bibliotheken in deze regio’s hebben dit voortvarend opgepakt. De bevindingen zijn overwegend positief. Graag geven we bibliotheken dan ook een rol in de ondersteuning van burgers bij de landelijke uitrol van de app.

 • Het loopt niet meteen storm; desondanks zijn er in Drenthe in 10 dagen 12 mensen bij 7 bibliotheken geweest.
 • In Twente zijn er in 7 dagen 10 vragen gesteld.
 • Per klant was de bibliotheekmedewerker ongeveer 10 minuten kwijt.
 • Het kostte de bibliotheken, mede door ondersteuning van de POI’s en kant-en-klare materialen, weinig tijd om de dienstverlening te communiceren.
 • Gezien de actualiteit van het thema heeft de dienstverlening veel (lokale) media-aandacht gekregen.
 • Burgers hadden niet alleen vragen over de installatie, maar ook over privacy-kwesties rondom de app.
 • De handleiding van VWS voor bibliotheekmedewerkers bood medewerkers voldoende houvast om burgers te kunnen helpen.

Meer informatie