Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Bibliotheekmedewerker helpt vrouw aan de balie

De publieksservice en de educatieve Bibliotheek

De bibliotheek werkt steeds meer buiten haar muren en hiermee groeit het netwerk met educatieve partners. Zo wordt de bibliotheek meer en meer de plek waar mensen (blijven) leren. Zij helpt, met haar partners, mensen om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Als medewerker in de publieksservice wil je deze mensen goed op weg helpen.
Inhoudsblokken

Drie landelijke programma's helpen:

  • BoekStart
  • de Bibliotheek op school
  • de Bibliotheek en basisvaardigheden (sociaal domein)

Deze programma’s willen vooral laaggeletterdheid voorkomen en aanpakken. Voor jou als medewerker in de publieksservice vraagt dit om nieuwe kennis en vaardigheden. In dit leertraject leer je alle ins en outs.

Bibliotheekmedewerker helpt vrouw aan de balie

Nieuwe modules IDO en Gezinsaanpak

Inmiddels zijn 14 trajecten in bibliotheken afgerond én positief geëvaleerd. Op basis van de bevindingen is het leertraject begin 2021 verder uitgebreid met 2 e-learning-modules: rond het programma Digitale inclusie en rond de gezinsaanpak.

Kijk voor inhoud, voorwaarden en aanmelding op Bibliotheek Campus.

Afbeelding
Quotes van deelnemers over het leertraject