Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Bibliotheekmedewerker helpt vrouw aan de balie

De publieksservice en de educatieve maatschappelijke Bibliotheek

De bibliotheek werkt steeds meer buiten haar muren en hiermee groeit het netwerk met educatieve partners. Zo wordt de bibliotheek meer en meer de plek waar mensen (blijven) leren. Zij helpt, met haar partners, mensen om zich verder te ontwikkelen. Vooral mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, computeren en rekenen. Als medewerker in de publieksservice wil je deze mensen goed op weg helpen.
Inhoudsblokken

Drie landelijke programma's helpen:

 • BoekStart
 • de Bibliotheek op school
 • de Bibliotheek en basisvaardigheden (sociaal domein)
Afbeelding
Bibliotheekmedewerker helpt vrouw aan de balie
Body

Deze programma’s willen vooral laaggeletterdheid voorkomen en aanpakken. Voor jou als medewerker in de publieksservice vraagt dit om nieuwe kennis en vaardigheden. In dit leertraject leer je alle ins en outs.

Twee nieuwe modules

Body

In het eerste kwartaal van 2020 is de pilots in 10 bibliotheken afgerond én positief geëvaleerd.Op basis van de bevindingen wordt het leertraject verder uitgebreid met twee e-learning-modules: rond het programma Digitale inclusie en rond de gezinsaanpak.

Met het oog op de coronamaatregelen zijn de huidige e-learning-modules tijdelijk gratis toegankelijk via Bibliotheek Campus.

Voor wie

Body

Je bent medewerker Frontoffice en eerste aanspreekpersoon voor mensen die nog niet bekend zijn met de dienstverlening.

Afbeelding
Afbeelding
Quotes van deelnemers over het leertraject

Inhoud

Body

Cruciaal is dat álle medewerkers van de Frontoffice weten wat hun bibliotheek kwetsbare mensen te bieden heeft. Zodat zij klanten die over de drempel zijn gestapt, goed kunnen helpen of naar de juiste collega doorverwijzen. Het gaat dus om de verbinding tussen klant, inhoudelijke collega en aanbod.

Programma

Body

Je volgt een combinatie van individueel online leren én 4gezamenlijke bijeenkomsten. Dit totaalpakket van leren en ontwikkelen vindt plaats in je eigen bibliotheek.

Start

De leergang start met een kick-off om de leervragen te inventariseren. Ook krijg je uitleg over de leergang en de planning.

BoekStart en de Bibliotheek op school

Vervolgens doorloop je de e-learnings van de thema’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Dit doe je op een tijdstip en locatie die je zelf kiest.

In de volgende bijeenkomst presenteert je collega, de educatief specialist, hoe jouw bibliotheek BoekStart en de Bibliotheek op school aanbiedt aan kinderen, onderwijs en ouders. Welke keuzes maakt jouw bibliotheek? Welke activiteiten zijn er? Met welke instellingen werken je collega's samen, bijvoorbeeld consultatiebureau, kinderopvang, basisonderwijs. Samen bespreek je situaties uit de praktijk: wat doe je, wat zeg je, hoe verwijs je door? Welk boek voor welke leeftijd, hoe attendeer je ouders op de activiteiten? Door deze uitwisseling breng je de kennis uit de e-learning samen met jouw praktijk.

De Bibliotheek en basisvaardigheden

Vervolgens werk je op een tijd en plek naar keuze aan de laatste 4 e-learnings. Dat zijn thema’s uit het sociaal domein:

 1. Landelijke context - opdracht van de gemeente(n), jullie netwerk en beleidskeuzes.
 2. Activiteiten van jouw bibliotheek - samenwerkingspartners en verantwoordelijke collega's.
 3. 'Nieuwe' klanten - mensen herkennen die onvoldoende basisvaardigheden hebben, en hen aanspreken en doorverwijzen.
 4. Het digiTaalhuis als netwerk en fysiek - wie doet wat (intern en extern) en welk materiaal biedt het?

In elke bijeenkomst staat de maatschappelijke bibliotheek centraal. De specialist Basisvaardigheden van jouw bibliotheek bespreekt vragen als:

 • Hoe doen wij dat?
 • Wat gebeurt er in ons netwerk?
 • Wat doen we wel en wat niet?

Wat je in de e-learning hebt geleerd, vertaal je met je team naar jullie eigen situatie. Je bespreekt welke keuzes jouw bibliotheek heeft gemaakt, met welke samenwerkingspartners en wat ieders rol is.

Afronding en vervolg

In de slotbijeenkomst kijk je terug op de leervragen en wat je in deze blended learning hebt geleerd. Ook maak je afspraken over hoe verder te gaan, zodat het team in de publieksservice steeds op de hoogte blijft.

Certificering

Body

Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van de KB. Eisen hiervoor: je hebt alle thema’s van de e-learning doorlopen en hebt minstens 75 procent van de bijeenkomsten bijgewoond.

Praktische informatie

Body

Docenten

Specialisten uit je eigen bibliotheek, eventueel met begeleiding vanuit de POI.

Opleidingsduur

(bijeenkomsten kunnen variëren, afhankelijk van de wensen en afspraken van de bibliotheek en POI)

 • 2 bijeenkomsten van 1,5 uur
 • 2 bijeenkomsten van 3 uur
 • 7 e-learnings van gemiddeld 1 uur

Groepsgrootte

15 tot 20 deelnemers

Looptijd

3 maanden

Locatie

In de eigen bibliotheek

Eigen bijdrage

Dit leertraject kost € 5.625 per groep Frontoffice-medewerkers. Het optimale aantal deelnemers per groep is 15. Het maximum is 20 deelnemers. Minder dan 15 deelnemers per bibliotheek kan ook, maar het tarief blijft altijd € 5.625.
Dit leertraject kan niet per persoon worden ingekocht, maar alleen per groep voor het genoemde 'groepsbedrag'.

Meer informatie

Vragen over de inhoud: je eigen teamleider
De bibliotheek kan voor algemene informatie contact opnemen met Kirsten Sinke   

De teamleider van de Frontoffice geeft de bibliotheek op via de Bibliotheek Campus.
De betreffende POI neemt vervolgens contact op met de teamleider om de organisatie te bespreken, inclusief eventuele wensen voor ondersteuning door de POI.
De teamleider kan met inhoudelijke vragen terecht bij:
- de contactpersoon van de eigen POI 
- Bibliotheek Campus, e-mail info@bibliotheekcampus.nl, telefoon 088 197 03 17 (ma t/m do 8.30 - 12.30 uur).