Basisvaardigheden volwassenen
In Nederland heeft 22% van de bevolking van 12 jaar en ouder geen of weinig ICT-vaardigheden (CBS, 2016).
Inhoudsblok
  • Effectief ICT-gebruik van werknemers is belangrijk voor de productiviteit van bedrijven (SCP, 2007).
  • Veel leerlingen (10 tot 18 jaar) hebben moeite om op internet te zoeken en informatie online op waarde te schatten (Kennisnet, 2017).

De factsheet Digitale vaardigheden van Lezen en Schrijven biedt een overzicht.
Digitale achterblijvers kunnen niet of beperkt internetbankieren, e-shoppen, communiceren met de e-overheid en sociale media gebruiken. Door de digitalisering lopen zij steeds meer risico op sociale uitsluiting. Zo neemt de maatschappelijke ongelijkheid verder toe en stijgen de  kosten om de ongelijkheid te bestrijden. Digitale achterblijvers zijn vooral laaggeletterden en laagopgeleiden, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, mensen die onder de armoedegrens leven en jongeren zonder startkwalificatie.

Digitale kloof

De digitale kloof - tussen mensen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dat niet kunnen - manifesteert zich onder meer rond arbeidsmarkt, overheidsvoorzieningen (e-overheid), gezondheidszorg (zie ook quickscan digitale vaardigheden e-health), onderwijs & opvoeding en consumentenzaken.
Ministeries, overheden, loket­­organisaties en bibliotheken werken samen om digitale vaardigheden te bevorderen; veel programma’s zijn gestart om de kloof te dichten.

Standaarden en eindtermen

De volwasseneducatie kent wettelijke Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie voor taal, rekenen en digitale vaardigheden. In de Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie is dit uitgewerkt naar domein en niveau (CINOP en Steunpunt Basisvaardigheden, oktober 2018).

Doelgroepen

De Bibliotheek richt zich haar programmering en aanbod op de brede groep van digitale achterblijvers. Om te weten hoe digitaal vaardig je bent, kun je de Digimeter doen.
Oefenen.nl onderzocht de doelgroepen, zie Mensen die een zetje kunnen gebruiken.
Projecten gericht op specifieke doelgroepen:

De rol van de bibliotheek

Bibliotheken organiseren veel activiteiten rond digitale basisvaardigheden, vaak samen met SeniorWeb.

De Digi-Hulplijn

Krijg je algemene vragen over digitale zaken? De Digi-Hulplijn helpt mensen met digitale vragen, zodat iedereen online kan meedoen. Je kunt de hulplijn inzetten als extra service naast het fysieke aanbod. En vanuit de hulplijn kunnen mensen naar de bibliotheek worden doorverwezen. Er is promotiemateriaal beschikbaar.

Zie ook

  • Digivaardigindezorg.nl, waar het materiaal van Digisterker en het digitale cursusaanbod van de Bibliotheken ook te vinden is. Hier kunnen  zorgprofessionals hun digitale vaardigheden verbeteren. Stichting Digisterker stelt het hoofdstuk over DigiD aanvragen beschikbaar. Zorgprofessionals kunnen hiermee oefenen. Lees het interview waarin zorgprofessionals toelichting krijgen op het aanbod.