Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
SeniorWeb-logo

SeniorWeb

Voor senioren zijn er 25 digitale cursussen van SeniorWeb.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: 25 cursussen voor senioren 
Thema: digivaardigheden, senioren 
Link: SeniorWeb 
Vorm: diverse online cursussen

Afbeelding
SeniorWeb-logo
Body

SeniorWeb biedt 25 cursussen digitale vaardigheden voor senioren.

Dit programma is onderdeel van de landelijk ingekochte educatieve content Basisvaardigheden.

Body

Veel ouderen hebben ondersteuning nodig om digitale vaardigheden op te doen. Daarom werken de VOB, KB en SeniorWeb samen rond activiteiten voor senioren. In mei 2019 is de eerdere samenwerking tussen de partijen voor 5 jaar verlengd. Beginnende internetters kunnen voor het leren van basisvaardigheden en meer, terecht bij de leslocaties van SeniorWeb en de bibliotheken.

SeniorWeb, de VOB en de KB werken aan een actieplan om elkaars activiteiten te versterken, door onder meer:

  • nog meer in te zetten op gezamenlijke kennisdeling
  • te onderzoeken hoe bibliotheken meer gebruik kunnen maken van het cursusaanbod van SeniorWeb naast en in combinatie met Klik & Tik en Digisterker
  • het aantal leslocaties van SeniorWeb in bibliotheken uit te breiden en de samenwerkingen te intensiveren, met meer uitwisseling tussen SeniorWeb- en bibliotheek-vrijwilligers
  • vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven samen te onderzoeken hoe we ouderen nog beter kunnen bereiken
  • gezamenlijk bestaande SeniorWeb-concepten uit te voeren, zoals 'Thee, Tablets en Taartjes'
  • doorverwijzing naar SeniorWeb-activiteiten in de Informatiepunten Digitale Overheid

Meer informatie
Over een leslocatie van SeniorWeb in jouw bibliotheek: Raquel Wanrooij
Over de samenwerking tussen SeniorWeb, VOB en KB: Maaike Toonen of Stephanie Verhagen (KB) of Francien van Bohemen (VOB)