Basisvaardigheden volwassenen

Certificering DigiTaalhuis

De certificering van DigiTaalhuizen heeft als doel om alle DigiTaalhuizen in Nederland te certificeren. Certificeringsorganisatie CBCT onderhoudt het kwaliteitskader en voert de certificering uit.
Inhoudsblok

DigiTaalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom van groot belang. Door hogere kwaliteit van de aanpak kunnen uiteindelijk meer mensen worden geholpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Eigenlijk is certificering niets anders dan via een vaste werkwijze te beoordelen hoe het staat met je kwaliteit van dienstverlening en de toekomstbestendigheid van je organisatie.
Klik voor de podcasts en video's Certificering in beeld.

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap in het traject van certificering. Het geeft de organisatie een idee van haar status: hoe staat ze er nu voor? In deze fase komen de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen van de organisatie naar boven. In de zelfevaluatie wordt het DigiTaalhuis gevraagd een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in de organisatie breed wordt herkend. Het is een goede basis van de audit voor zowel de auditor als het DigiTaalhuis.
Bekijk de pagina Zelfevaluatie op de website van het CBCT. 

Fasen (certificeringsproces)

Het DigiTaalhuis doorloopt zes stappen op weg naar certificering:

 • Fase 1: Intake
 • Fase 2: Zelfevaluatie
 • Fase 3: Audit
 • Fase 4: Rapportage
 • Fase 5: Certificering
 • Fase 6: Evaluatie

Bekijk de fasen op de website van het CBCT. 

Kwaliteitsnormen

Kwaliteit en toekomstsbestendigheid van het DigiTaalhuis worden getoetst aan de hand van 7 certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd:

 • Norm 1: Beleid en financiën 
 • Norm 2: Middelen 
 • Norm 3: Samenwerking 
 • Norm 4: Mensen 
 • Norm 5: Producten en diensten 
 • Norm 6: Resultaten en maatschappelijk effect 
 • Norm 7: Handelen conform (privacy)wetgeving

Bekijk de kwaliteitsnormen op de website van het CBCT.

Niet voldoen

Het doel van de certificering is om inzicht te krijgen, te leren en het DigiTaalhuis verder te ontwikkelen. Wanneer bij een eerste audit nog niet alles aan de gestelde eisen voldoet, is dit nog geen probleem. Dan volgt een voorwaardelijke certificering en wordt er 3 tot 6 maanden later opnieuw gekeken naar (alleen) de normen die onvoldoende waren (heraudit).
Mochten de verschillen met de gewenste normen na de audit echt te groot zijn (niet gecertificeerd), dan volgt ook een heraudit, maar dan na een jaar. Als na een heraudit een positief oordeel volgt, is het DigiTaalhuis alsnog gecertificeerd.

Planning

De duur van het traject varieert per organisatie. De intake ontvang je zeer ruim van tevoren, zodat je goed weet wat er gaat gebeuren en in welk kwartaal. 
Voor de zelfevaluatie staat 6 weken en dan wordt gezamenlijk de audit-datum gepland. Gemiddeld een maand na de audit verschijnt de rapportage.

Heb je zelf een voorkeur voor een periode om je DigiTaalhuis te laten certificeren, dan kun je dat doorgeven aan CBCT. Anders ontvang je vanzelf hierover bericht van hen. Heb je vragen over de benodigde inzet van het DigiTaalhuis, de planning of over wat het oplevert, dan kun je ook met CBCT contact opnemen.

Meer informatie