Basisvaardigheden volwassenen

Certificering DigiTaalhuis

Sinds april 2020 loopt de certificering van DigiTaalhuizen. De bedoeling is om in de periode april 2020-2023 alle DigiTaalhuizen in Nederland te certificeren. Certificeringsorganisatie CBCT heeft een pilot afgerond onder 7 Taalhuizen om het kwaliteitskader en het proces te testen.
Inhoudsblok

DigiTaalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom van groot belang. Door hogere kwaliteit van de aanpak kunnen uiteindelijk meer mensen worden geholpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Eigenlijk is certificering niets anders dan via een vaste werkwijze te beoordelen hoe het staat met je kwaliteit van dienstverlening en de toekomstbestendigheid van je organisatie.
Beluister de podcast over het belang van certificering  
Bekijk de video Wat doet CBCT  
Lees de Veelgestelde vragen over certificering op de website van het CBCT
Download het rapport Kwaliteit en toekomstbestendigheid Taalhuizen 
Download de Hoofdlijnenrapportage Kwaliteit in Beeld. Certificeringskader bibliotheekwerk, cultuur en taal (2018-2022); geeft onder andere inzicht in de gemiddelde scores, deelnamegraad en tevredenheid over de certificering   

Subsidieregeling 2020-2023 gepubliceerd

De subsidieregeling Certificering taal­huizen 2020-2023 is gepubliceerd. Deze geldt voor taalhuizen die een certifice­rings­traject hebben door­lopen en hiervoor na afloop een nota hebben ontvangen van CBCT. Lees meer over het reglement in de Tijdelijke subsidieregels certificering Taalhuizen 2020-2023. Je kunt subsidie aanvragen via dit formulier.

Webinar Certificering Taalhuizen

Op 25 februari 2021 vond het webinar Certificering Taalhuizen plaats. Bekijk het webinar.  

Download de presentaties:

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap in het traject van certificering. Het geeft de organisatie een idee van haar status: hoe staat ze ervoor in haar huidige situatie? In deze fase komen de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie naar boven. In de zelfevaluatie wordt het DigiTaalhuis gevraagd een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in de organisatie breed herkend wordt. Het is een goede basis van de audit voor zowel de auditor als het DigiTaalhuis.
Download de Verbeterde toelichting op zelfevaluatie - Certificeringsorganisatie bibliotheekwerk, cultuur en taal (CBCT).
Beluister de podcast over de zelfevaluatie van CBCT.

Fasen

Het DigiTaalhuis doorloopt zes stappen op weg naar certificering:

 • Fase 1: Intake
 • Fase 2: Zelfevaluatie
 • Fase 3: Audit
 • Fase 4: Rapportage
 • Fase 5: Certificering
 • Fase 6: Evaluatie

Kwaliteitsnormen

Kwaliteit en toekomstsbestendigheid van het DigiTaalhuis worden getoetst aan de hand van 7 certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd:

 • Norm 1: Missie & visie en strategie & beleid
 • Norm 2: Middelen
 • Norm 3: Mensen
 • Norm 4: Samenwerking
 • Norm 5: Producten en diensten
 • Norm 6: Resultaten en verantwoording
 • Norm 7: Compliance

Bekijk de bijbehorende whitepapers op de website van CBCT.

Vernieuwde bouwstenen

Het kwaliteitskader is ontwikkeld met bouwstenen van het DigiTaalhuis. Dit kader helpt om gestructureerd te werken aan de kwaliteit. Het kader en de bouwstenen gaan onder andere over de vraag welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet en hoe de onderlinge samenwerking is. Met het kwaliteitskader kunnen DigiTaalhuizen zien wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit verder te ontwikkelen.
Vanaf eerste kwartaal 2020 start de eerste kopgroep van DigiTaalhuizen met certificeren. In de komende jaren gaan alle DigiTaalhuizen hiermee aan de slag.

Digi-Taalhuis West Maas en Waal is november 2020 als eerste taalhuis in Nederland gecertificeerd.

Kader op basis van pilot

De afgelopen jaren zijn in een pilot al ervaringen opgedaan met het certificeren van DigiTaalhuizen. Ze kunnen flink variëren in organisatie, werkwijze en doelgroepen. Bij het ontwikkelen van het certificeringskader is hiermee rekening gehouden.
In de werkgroep die de pilot begeleidde, waren lokale DigiTaalhuizen, Stichting Lezen & Schrijven, de KB en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) vertegenwoordigd.
De kosten voor de eerste certificering worden grotendeels vergoed door het landelijke programma Tel mee met Taal.

Niet voldoen

Het doel van de certificering is om inzicht te krijgen, te leren en het DigiTaalhuis verder te ontwikkelen. Wanneer bij een eerste audit nog niet alles aan de gestelde eisen voldoet, is dit nog geen probleem. In dat geval volgt een voorwaardelijke certificering en wordt er 3 tot 6 maanden later nog eens gekeken naar de normen die onvoldoende waren (heraudit).
Mochten de verschillen met de gewenste normen na de audit echt te groot zijn (niet gecertificeerd), dan volgt ook een heraudit , maar dan na een jaar. Als na een heraudit een positief oordeel volgt, is het DigiTaalhuis alsnog gecertificeerd.

Planning

De duur van het traject varieert per organisatie.
De intake ontvang je zeer ruim van tevoren, zodat je goed weet wat er gaat gebeuren en in welk kwartaal. Is jouw DigiTaalhuis nog niet zover, dan kun je ook later starten.
Voor de zelfevaluatie staat 6 weken en dan wordt gezamenlijk de audit-datum gepland.
Gemiddeld een maand na de audit verschijnt de rapportage.

Mocht je zelf een voorkeur hebben voor een periode om je DigiTaalhuis te laten certificeren, dan kun je dat doorgeven aan CBCT. Anders ontvang je vanzelf hierover een bericht van hen.
Heb je vragen over de benodigde inzet van het DigiTaalhuis, de planning of over wat het oplevert, dan kun je ook met CBCT contact opnemen.

Interessante links