Basisvaardigheden volwassenen

Certificering taalhuizen

Vanaf april 2020 start de certificering van Taalhuizen. De bedoeling is om in de periode april 2020-2023 alle Taalhuizen in Nederland te certificeren. Certificeringsorganisatie CBCT heeft van de zomer een pilot afgerond onder zeven Taalhuizen om het kwaliteitskader en het proces te testen.
Inhoudsblok
Body

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang. Door hogere kwaliteit van de aanpak kunnen uiteindelijk meer mensen worden geholpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Eigenlijk is certificering niets anders dan via een vaste werkwijze te beoordelen hoe het staat met je kwaliteit van dienstverlening en de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Voordelen

Body

Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit van de Taalhuizen is daarom van groot belang. Door hogere kwaliteit van de aanpak kunnen uiteindelijk meer mensen worden geholpen om hun basisvaardigheden te verbeteren. Eigenlijk is certificering niets anders dan via een vaste werkwijze te beoordelen hoe het staat met je kwaliteit van dienstverlening en de toekomstbestendigheid van je organisatie.

Zelfevaluatie

Body

De zelfevaluatie is een belangrijke stap in het traject van certificering. Het geeft de organisatie een idee van haar status: hoe staat ze ervoor in haar huidige situatie? In deze fase komen de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de organisatie naar boven. In de zelfevaluatie wordt het Taalhuis gevraagd een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in de organisatie breed herkend wordt. Het is een goede basis van de audit voor zowel de auditor als het Taalhuis.

Fasen

Body

Het Taalhuis doorloopt zes stappen op weg naar certificering:
Fase 1: Intake
Fase 2: Zelfevaluatie
Fase 3: Audit
Fase 4: Rapportage
Fase 5: Certificering
Fase 6: Evaluatie

Kwaliteitsnormen

Body

Kwaliteit en toekomstsbestendigheid van het Taalhuis worden getoetst aan de hand van zeven certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd:

  • Beleid & financiĆ«n
  • Herkenbaarheid en doorverwijzing (middelen)
  • Samenwerking in je netwerk
  • Kwaliteit van ondersteuning (mensen)
  • Kwaliteit van producten en diensten
  • Maatschappelijk effect en lerend vermogen
  • Handelen conform (privacy)wetgeving

Vernieuwde bouwstenen

Body

Het kwaliteitskader is onlangs ontwikkeld met vernieuwde bouwstenen van het Taalhuis. Dit kader helpt om gestructureerd te werken aan de kwaliteit van het Taalhuis. Het kader en de bouwstenen gaan onder andere over de vraag welke lesmaterialen je voor welke doelgroep inzet en hoe de onderlinge samenwerking is. Met het kwaliteitskader kunnen Taalhuizen zien wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen ze kunnen zetten om de kwaliteit verder te ontwikkelen.
Vanaf eerste kwartaal 2020 start de eerste kopgroep van Taalhuizen met certificeren. In de komende jaren gaan alle Taalhuizen hiermee aan de slag.

Kader op basis van pilot

Body

De afgelopen jaren zijn in een pilot al ervaringen opgedaan met het certificeren van Taalhuizen. Taalhuizen kunnen flink variƫren in organisatie, werkwijze en doelgroepen. Bij het ontwikkelen van het certificeringskader is hiermee rekening gehouden.
In de werkgroep die de pilot begeleidde, waren lokale Taalhuizen, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) vertegenwoordigd.
De kosten voor de eerste certificering worden grotendeels vergoed door het landelijke programma Tel mee met Taal.

Niet voldoen

Body

Het doel van de certificering is om inzicht te krijgen, te leren en het Taalhuis verder te ontwikkelen. Wanneer bij een eerste audit nog niet alles aan de gestelde eisen voldoet, is dit nog geen probleem. In dat geval volgt een voorwaardelijke certificering en wordt er drie tot zes maanden later nog eens gekeken naar de normen die onvoldoende waren (heraudit). Mochten de verschillen met de gewenste normen na de audit echt te groot zijn (niet gecertificeerd), dan volgt ook een heraudit , maar dan na een jaar. Als na een heraudit een positief oordeel volgt, is het Taalhuis alsnog gecertificeerd.

Planning

Body

De duur van het traject varieert per organisatie.
De intake ontvang je zeer ruim van tevoren, zodat je goed weet wat er gaat gebeuren en in welk kwartaal. Is jouw Taalhuis nog niet zover, dan kun je ook later starten.
Voor de zelfevaluatie staat zes weken en dan wordt gezamenlijk de audit-datum gepland.
Gemiddeld een maand na de audit verschijnt de rapportage.

Mocht je zelf een voorkeur hebben voor een periode om je Taalhuis te laten certificeren, dan kun je dat doorgeven aan CBCT. Anders ontvang je vanzelf hierover een bericht van hen.
Heb je vragen over de benodigde inzet van het Taalhuis, de planning of over wat het oplevert, dan kun je ook met CBCT contact opnemen.

Meer informatie

Body