Basisvaardigheden volwassenen

Digital Travellers Project

De KB neemt deel in het Digital Travellers Project. Dit betreft een Erasmus+-project vanuit de EU. Het project wil mensen digitaal vaardiger maken in 4 landen: Finland, België, Polen en Nederland. Het project loopt tot oktober 2021.
Inhoudsblok

Doel van dit project is de digitale inclusie bevorderen van mensen die door onvoldoende digitale vaardigheden niet volledig kunnen meedoen in de samenleving.

Het project heeft verschillende doelstellingen:

  • Inventarisatie van leermiddelen in de deelnemende landen (Nederland; de KB)
Digital Travellers-logo
  • Opleiding, trainingen ontwikkelen voor bibliotheekmedewerkers, afhankelijk van de behoeften van het deelnemende land. Hiermee kunnen medewerkers kwetsbare doelgroepen beter bedienen (België; Bibliothèques Sans Frontières Belgique)
  • Internationale kennisuitwisseling

De bevindingen moeten aantonen hoe het bibliotheekaanbod mensen verder kan helpen, en hieruit moet een beleidsaanbeveling voor de EU volgen.

Update februari 2021

Digital Travellers heeft vanwege de corona­pandemie een gewijzigde invulling gekregen. Er komt meer nadruk op de (online) opleiding om biblio­theek­mede­werkers te trainen in het digi­taal vaar­diger maken van kwets­bare groepen. Mét aandacht voor het op afstand bege­leiden van digi­taal kwets­bare cursisten.

Inventarisatie leermiddelen afgerond

In het project wisselen de deelnemende partijen leermiddelen en ervaringen uit. En ze bouwen gezamenlijk een Europese database waaruit bibliotheekmedewerkers kunnen putten die trainingen digitale vaardigheden verzorgen. Met de inventarisatie van de leermiddelen is eind april 2020 de eerste fase van het project afgerond.

Doelgroepen vastgesteld

Een andere belangrijke mijlpaal was het vaststellen van de doelgroepen die elk land in zijn pilots wil bedienen. De KB richt zich in de Nederlandse pilot op ouderen, werklozen en laaggeletterden. In aanloop naar de pilot stellen we een toolkit van leermiddelen samen, waarvan een deel afkomstig is van partnerorganisaties. Zo leren we ook van de inzichten en ervaringen die andere landen hebben met het digitaal vaardiger maken van kwetsbare groepen.

Opleiding

In totaal worden 80 medewerkers opgeleid, 20 in elk land, om een groep van 4.000 digitaal uitgesloten mensen te trainen. Vanwege de beperking rond corona konden de medewerkers pas van start in augustus 2020. Katja Petterson van de bibliotheek van Hyvinkää (Finland) en Ian Scharroo van Biblionet Groningen zijn hier 2 van. Maak kennis met hen. Ontdek waarom ze zo graag mensen willen helpen om digitale vaardigheden te ontwikkelen, waarom ze zich bij het project hebben aangesloten en hoe ze omgaan met de uitdagingen van Covid-19.

Meer informatie en meedoen

Ga naar de website Digital Travellers Project voor meer informatie over het project. www.digitaltravellers.eu
Wil je ook deelnemen? Neem dan contact op met Tirza de Fockert.