Basisvaardigheden volwassenen
Bibliotheken en 12 publieke dienstverleners helpen burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale overheid. In 2019 zijn 15 kopgroep-bibliotheken gestart. In 2020 en 2021 volgen de overige bibliotheken. De dienstverlening bestaat uit enerzijds intensivering van cursussen digivaardigheden en anderzijds het Informatiepunt Digitale Overheid.
Inhoudsblokken

Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers

Dit filmpje is het best te zien in Google Chrome en Firefox.

Computercursussen

In deze samenwerking verwijzen de deelnemende partijen in het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD)* mensen die moeite hebben met computers en internet naar een bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker), waarmee ze digitaal vaardiger worden. Alle bibliotheken geven deze cursussen. Ze worden in dit project geïntensiveerd.

*Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Informatiepunten

Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek als zij vragen hebben over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.

De medewerkers van het Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen verwijzen ze door naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren. 

Publieke dienstverleners

Samenwerkingspartners
 1. Belastingdienst
 2. CBR
 3. CIZ
 4. CJIB
 5. DUO
 6. Het CAK
 7. Huurcommissie
 8. LBIO
 9. Raad voor Rechtsbijstand
 10. RDW
 11. SVB
 12. UWV

Deze partijen zijn verenigd in de NPD, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Meer partijen hebben al interesse getoond.

Maak kennis met een aantal deelnemende NPD-partijen. In filmpjes op BiebtoBieb stellen zij zich voor (inlog BiebtoBieb nodig).

Zie ook