Basisvaardigheden volwassenen
Bibliotheken en 12 publieke dienstverleners helpen burgers dicht bij huis om te gaan met de digitale overheid. De dienstverlening bestaat uit intensivering van cursussen rond digivaardigheden en inrichting van een Informatiepunt Digitale Overheid. Bijna alle bibliotheekorganisaties hebben inmiddels al een Informatiepunt geopend. Daarnaast is samenwerking met partners van groot belang om lokaal tot een goede ondersteuningsstructuur te komen.
Inhoudsblokken

Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers

Dit filmpje is het best te zien in Google Chrome en Firefox.

Computercursussen

In deze samenwerking verwijzen de deelnemende partijen in het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD)* mensen die moeite hebben met computers en internet naar een bibliotheek bij hen in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen (Klik & Tik en Digisterker - werken met de e-overheid), waarmee ze digitaal vaardiger worden. Alle bibliotheken geven deze cursussen. Ze worden in dit project geïntensiveerd.

*Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Informatiepunten

Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek als zij vragen hebben over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.

De medewerkers van het Informatiepunt helpen hen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen verwijzen ze door naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren. 

Alle bibliotheken nemen inmiddels deel aan het programma.

Publieke dienstverleners

Landelijke samenwerkingspartners
 1. Belastingdienst
 2. CBR
 3. CIZ
 4. CJIB
 5. DUO
 6. Het CAK
 7. Huurcommissie
 8. LBIO
 9. Raad voor Rechtsbijstand
 10. RDW
 11. SVB
 12. UWV

Deze partijen zijn verenigd in de NPD, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Meer partijen hebben al interesse getoond.
Maak kennis met een aantal deelnemende NPD-partijen. In filmpjes op BiebtoBieb stellen zij zich voor (inlog BiebtoBieb nodig).

Lokale samenwerkingspartners

Essentieel is de opbouw van een lokaal netwerk om mensen met een persoonsgebonden vraag 'warm' te kunnen doorverwijzen. Mogelijke lokale samenwerkingspartners voor de dienstverlening rond digitale inclusie zijn onder andere:

 • welzijnspartijen
 • vrijwilligersorganisaties
 • sociaal raadslieden
 • Humanitas
 • Formulierenbrigade
 • vak- en ouderenbonden
 • cliëntenvertegenwoordigers MEE
 • cliëntenondersteuners van de gemeente
 • zorgkantoren

Publicaties en websites