Basisvaardigheden volwassenen
In het programma Digitale inclusie helpen bibliotheken, publieke dienstverleners en lokale partners mensen omgaan met de digitale overheid. Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en cursussen digivaardigheid vormen hiervan de kern. Deze startpagina biedt medewerkers en -vrijwilligers informatie op onderwerp. Je vindt onder aan de pagina informatie over Belastingdienst en Toeslagen, die ook onderdeel uitmaken van het programma.
Inhoudsopgave
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Programma Digitale inclusie

Zo'n 2,5 tot 4 miljoen mensen zijn niet digi­taal vaardig genoeg om zelf­standig mee te doen in de samen­leving. Voor hen is dit programma opgezet. We richten ons met name op jongeren, ouderen, laag­geletterden en nieuwe Neder­landers.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Het Informatie­punt Digitale Over­heid (IDO) in de biblio­theek luistert, denkt mee, geeft informatie of zoekt de juiste hulp dicht bij huis. Het gaat om vragen over onder meer DigiD, belastingen en toe­slagen, gemeen­telijke rege­lingen, zorg, werk of uit­kering, gezond­heids­verklaring rij­bewijs, AOW en pensioen, boetes, ID-kaart en pas­poort studie­finan­ciering. 
Bij persoons­gebonden vragen zoekt het IDO de juiste hulp dicht bij huis. 

Het IDO is gratis en voor iedereen, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek. 

Sinds de start in 2019 zijn er bijna 700 IDO's geopend.

Computercursussen

IDO-medewerkers en partners verwijzen mensen die moeite hebben met het omgaan met de computer en internet, naar digivaardigheidscursussen, internet-café's of digi-spreekuren in de bibliotheek. Hier kunnen zij digitaal vaardiger worden. De cursussen worden in dit programma geïntensiveerd.

Bekijk de cursussen in het Trefpunt leermiddelen:

Lees alle nieuwsberichten over Digitale inclusie & IDO  

Bekijk ook het introductiefilmpje Digitale inclusie  

Belastingdienst & Toeslagen

Bibliotheken helpen burgers bij belastingaangifte en -toeslagen, onder meer in (inloop)spreekuren voor hulp bij aangifte, cursussen, informatiebijeenkomsten en  telefonische of online dienstverlening. Dit doen zij samen met lokale maatschappelijke organisaties, als onderdeel van een samenwerking met de Belastingdienst.
Zie voor informatie over subsidieaanvraag 2023 de tab Management. 

Inspiratie

In het online magazine De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte vind je veel voorbeelden en suggesties. Verder vind je ideeën en ervaringen op Bibliotheek en de Belastingdienst.

Uitingen van de Belastingdienst

Kennisnetwerk met forum voor maatschappelijk dienstverleners, en een nieuwsbrief (voor een abonnement: mail naar maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl met je naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie).

Aanbod in G!DS

De bibliotheek voert haar belasting­dienst­verlening in in G!DS. De Belasting­telefoon gebruikt de informatie om mensen door te verwijzen. Die moet dus concreet en actueel zijn. Zie tips voor G!DS-invoer.