Basisvaardigheden volwassenen
Bibliotheken en 14 publieke dienstverleners helpen burgers omgaan met de digitale overheid: intensivering van cursussen digivaardigheden en het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Alle bibliotheken doen mee aan het programma, bijna alle hebben een IDO geopend. Samenwerking met partners is belangrijk voor een goede lokale ondersteuningsstructuur. Ook partner is de Belastingdienst, waarmee een apart convenant is afgesloten.
Inhoudsopgave
Inhoudsblokken

Dit filmpje is het best te zien in Google Chrome en Firefox.

Digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers

Computercursussen

De deelnemende partijen in het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD)* verwijzen mensen die moeite hebben met computers en internet naar een bibliotheek in de buurt. Hier kunnen ze deelnemen aan digivaardigheidscursussen, waarmee ze digitaal vaardiger worden. De cursussen worden in dit project geïntensiveerd.
*Dit is de Manifestgroep, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Informatiepunten

Verder kunnen mensen terecht bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek met hun vragen over de overheid rond huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg, toeslagen enzovoort.
De IDO-medewerkers helpen hen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen verwijzen ze door naar lokale partners.

 Publieke dienstverleners

Klik voor landelijke en lokale samenwerkingspartners

Landelijk:

 1. Belastingdienst
 2. CBR
 3. CIZ
 4. CJIB
 5. DUO
 6. Het CAK
 7. Huurcommissie
 8. LBIO
 9. Logius
 10. Raad voor Rechtsbijstand
 11. RDW
 12. SVB
 13. Toeslagen
 14. UWV

Deze partijen zijn verenigd in de NPD, uitvoeringsorganisaties van de overheid. Meer partijen tonen interesse. Maak kennis met een aantal NPD-partijen. In filmpjes op BiebtoBieb stellen zij zich voor (inlog BiebtoBieb nodig).

Lokaal:

Essentieel is de opbouw van een lokaal netwerk om mensen met een persoonsgebonden vraag 'warm' te kunnen doorverwijzen. Mogelijke lokale samenwerkingspartners voor de dienstverlening rond digitale inclusie zijn onder andere:

 • welzijnspartijen
 • vrijwilligersorganisaties
 • sociaal raadslieden
 • Humanitas
 • Formulierenbrigade
 • vak- en ouderenbonden
 • cliëntenvertegenwoordigers MEE
 • cliëntenondersteuners van de gemeente
 • zorgkantoren

 Publicaties en websites

Klik voor overzicht van publicaties

Belastingdienst & Toeslagen

Bibliotheken helpen burgers bij belastingaangifte en -toeslagen, onder meer in (inloop)spreekuren voor hulp bij aangifte, cursussen, informatiebijeenkomsten en  telefonische of online dienstverlening. Dit doen zij samen met lokale maatschappelijke organisaties, als onderdeel van een samenwerking met de Belastingdienst, conform het convenant 2019-2022 en aanvulling.

Inspiratie

In het online magazine De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte vind je veel voorbeelden en suggesties. Verder vind je ideeën en ervaringen op Bibliotheek en de Belastingdienst.

Uitingen van de Belastingdienst

Kennisnetwerk met forum voor maatschappelijk dienstverleners, en een nieuwsbrief (voor een abonnement: mail naar maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl met je naam, e-mailadres, telefoonnummer en organisatie).

Aanbod in G!DS

De bibliotheek voert haar belasting­dienst­verlening in in G!DS. De Belasting­telefoon gebruikt de informatie om mensen door te verwijzen. Die moet dus concreet en actueel zijn. Zie tips voor G!DS-invoer.