Basisvaardigheden volwassenen
Je vindt hier veel aspecten die komen kijken bij het inrichten van een Informatiepunt Digitale Overheid. Ook delen we inspiratie en voorbeelden van andere bibliotheken.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Belastingdienst

Bibliotheken ondersteunen mensen met cursussen om hen zelfredzamer te maken en helpen bij belastingaangifte en toeslagen aanvragen. De meeste bibliotheken bieden de cursus Digisterker - werken met de e-overheid om te leren omgaan met de digitale overheid. Voor wie dat te veel is, zijn er de cursussen Klik & Tik om met de computer te leren werken. Dit aanbod kan onderdeel zijn van het IDO. Voor algemene vragen over digitale zaken kun je ook verwijzen naar de Digi-Hulplijn.

Klik voor samenwerkingspartners
  • Welzijnsorganisaties
  • Sociaal raadspersonen
  • Gemeentelijke balies
  • Gemeentelijke afdelingen werk en inkomen
  • Buurt- en/of dorpshuizen
  • Bedrijven
  • Vak- en ouderenbonden
  • Studenten (mbo, hbo en universiteit)
  • Lokale organisaties voor hulp bij thuisadministratie (o.a. Belastingdienst)

Leermiddelen

Leermiddelen rond Belastingdienst in Trefpunt leermiddelen en Steffie-programma's rond e-overheid.

Scholing

Neem hiervoor contact op met je eigen POI.

Rond Belastingdienst: Kennisnetwerk belastingen en toeslagen. De leeromgeving en informatievoorziening zijn afgestemd op de werkwijze van de maatschappelijk dienstverlener (mdv). Het proces van toeslagen en belastingaangifte is opgesplitst in taken en concrete stappen. Ook biedt de site gerichte ondersteuning als de mdv een burger helpt bij aangifte doen of toeslagen aanvragen. Verder is het mogelijk om in het forum ervaringen uit te wisselen.

Samenwerking ANBO

14 bibliotheken spraken in 2022 met ANBO, KB, SPN en de Belastingdienst. Onderwerp: meer ouderen bereiken om hulp te bieden bij hun belastingaangifte. Lokaal richtten de bibliotheken pilots in. Zij verzorgden onder meer informatiebijeenkomsten en spreekuren in bibliotheken. Door de korte aanlooptijd kon de pilot slechts op kleine schaal worden uitgevoerd. In 2023 willen ANBO, de Belastingdienst en de KB hier graag een vervolg aan geven. Hierbij kijken we naar bredere samenwerking dan hulp bij belastingaangifte.

Bronnen, inspiratie en voorbeelden

Klik voor draaiboeken en modeldocumenten
Klik voor voorbeelden van collega's en Belastingdienst

In het online magazine De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte vind je veel inspiratie.
Verder vind je ideeën en ervaringen op Bibliotheek en de Belastingdienst.

Interviews met bibliotheken, Belastingdienst en lokale partners

Zie de tab Marketing voor promotiemateriaal en afbeeldingen.