Basisvaardigheden volwassenen
De bibliotheeksector gebruikt database G!DS voor beheer en publicatie van data voor diverse doeleinden. Voor het programma Digitale inclusie en samenwerking met de Belastingdienst geldt de invoer van eigen aanbod basisvaardigheden als voorwaarde. Denk aan taal- en digicursussen, en het IDO.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Digitale inclusie

De NPD-partijen (Netwerk van Publieke Dienstverleners) werken samen met bibliotheken. Zij geven onze sector het vertrouwen om goede bereikbare dienstverlening te organiseren. Zij willen de voortgang volgen en weten welke dienstverlening er is. Dit zien zij via de webpagina’s die voor hen zijn gemaakt en de rapportages van de KB. Dit alles is gebaseerd op G!DS-gegevens. Dit onderstreept het belang van goede invoer: zo tonen we dat we doen wat we beloven en we een betrouwbare partner zijn.

Voor verwijzing naar IDO

Mensen met vragen over de digitale overheid kunnen in de bibliotheek, laagdrempelig, hulp krijgen. Zij worden hierop geattendeerd, lokaal door de bibliotheek en haar partners. Landelijke overheidsorganisaties wijzen in hun klantencontact het IDO. Deze medewerkers zien op een website, op maat gemaakt voor hun organisatie, waar men lokaal hulp kan vinden.

Klik voor websites waarop uitvoeringsorganisatie informatie vinden

Kans: invoer voor lokale (onderlinge) verwijzing

IDO-medewerkers verwijzen regel­matig naar lokale partners. Zeker bij persoons­gebonden vragen. Het is  essentieel dat zij weten welk aanbod er is, wanneer, en onder welke voor­waarden. De sociaal-educatieve kaart HetInformatiepunt.nl helpt daarbij. Hier worden de data getoond die je invoert in G!DS. 

Eigen aanbod invoeren en actueel houden

Aanbod effectief invoeren vraagt kennis van het aanbod én G!DS. Diverse tools, trainingen en animaties onder­steunen hierbij. Je vindt ze op Biebtobieb. Verder kan de provinciaal servicemanager G!DS van jouw POI je helpen. Zie ook Database G!DS - lokaal en landelijk aanbod invoeren en tonen.
Je bent er niet met invoeren: werk de informatie bij als je nieuwe activiteiten organiseert, er iets wijzigt en er meer informatie is. Spreek met partners af hoe jullie ook hun aanbod compleet en actueel houden. Het SPN-onder­steunings­team begeleidt bij de invoer in G!DS.

De informatie wordt eenmalig ingevoerd en meer­maals getoond, ook op:

Tekst loopt door onder de video

Animatie voor potentiële partners

Belastingdienst

Voor de samenwerking met de Belastingdienst geldt hetzelfde als bij het IDO: aanbod invoeren en bijhouden in G!DS is nodig, zodat partners mensen die hulp zoeken snel en goed kunnen doorverwijzen naar de bibliotheek. Medewerkers van de Belastingdienst attenderen mensen die er zelf niet uitkomen op de belastingdienstverlening in de bibliotheek. Zij gebruiken hiervoor de op maat gemaakte website met de ingevoerde activiteiten in G!DS van alle bibliotheken.

Gebruik de voor-ingevulde sjablonen. Hiermee gaat de invoer sneller, makkelijker en eenduidiger. Heb je vorig jaar aanbod ingevoerd en wijkt het nieuwe aanbod niet te veel af? Dan kun je deze invoer ook hergebruiken door onder meer de tijdstippen aan te passen.

Klik voor meer uitleg over G!DS-invoer en volg de Biebtobieb-groep BBV&GIDS; Bibliotheken.

Hoe concreter hoe beter

Toon zo snel mogelijk wat mogelijk is, al weet je nog niet alles, zeker in de aangifteperiode. Vul ook het veld 'Periode' in, om het aanbod zichtbaar te maken op de website van de Belastingdienst en andere overheidswebsites. Zodra je concrete data hebt, kun je die aanvullen. Noteer in je agenda dat je data tijdig wijzigt. Zo blijft de website actueel en zichtbaar.

Klik voor een overzicht van mogelijke varianten
  • Specifieke data bekend - dit heeft de voorkeur. Vul de data in bij agenda, zodat men weet dat het er is.
  • Hulp op afspraak - vermeld de periode waarin deze hulp mogelijk is. Bij aanmelding en vervolgprocedure geef je aan hoe men een afspraak maakt.
  • Er komt hulp, maar we weten nog niet wanneer en/of in welke vorm - Vermeld de periode 1 maart tot 1 september zodat het getoond wordt op de website. Geef aan bij aanmelding en vervolprocedure hoe mensen verder geïnformeerd worden en maak duidelijk hoe en waar ze hun gegevens kunnen vermelden.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Kom je er niet uit, mail dan het ondersteuningsteam via contact@hetinformatiepunt.nl.