Basisvaardigheden volwassenen
Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO is lokale promotie essentieel. Voor de inrichting en marketing zijn er materialen met een uniforme uitstraling.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Digitale inclusie

Landelijke IDO-campagne

De campagne beslaat 4 periodes:

  • Periode 1: 6 t/m 20 februari 2023.
  • Periode 2: 17 april t/m 7 mei 2023.   
  • Periode 3: 14 augustus t/m 3 september 2023 (tv-uitzendschema volgt) en in augustus verschijnt een IDO-artikel in Margriet en op diverse sites van DPG Media, vooral gericht op mensen van 65 jaar en ouder.
  • Periode 4: 23 oktober t/m 12 november 2023, zie het tv-uitzendschema IDO-campagne.

De landelijke tv-spotjes zijn specifiek gericht op ouderen, laag­­geletterden en hun sociale omgeving. Ook is er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders. Op social worden spotjes voor jongeren* ingezet. 
De tv-commercial, social en online campagne verwijzen naar de landingspagina www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl. Hier vindt men een IDO in de buurt.
Deze pagina verwijst vervolgens naar www.hetinformatiepunt.nl. Naast de IDO-dienst­verlening vinden mensen er het brede aanbod rond basis­vaardig­heden voor volwassenen zoals spreek­uren, trainingen, work­shops op alle thema’s.

Aanhaken op landelijke campagne

Gebruik de Handreiking Lokale mediastrategie en IDO-campagne om jullie eigen aanbod (en van partners) nog zicht­baarder te maken. De hand­reiking geeft informatie over de campagne, inspiratie en voorbeeld­teksten voor social en huis-aan-huisbladen. Ook groeit zo de kans dat meer organisaties willen deel­nemen en hun aanbod tonen. Heb je vragen? Mail ze naar contact@hetinformatiepunt.nl.

In de marketingtoolkit IDO vind je kant-en-klare en aan­pas­bare materialen, tv-spotjes, losse beelden, partner­materialen en meer voor je eigen marketing. 
Bekijk de blueprintpagina's IDO voor publiek en IDO Baliemenu op MetdeKB.
Deel de video Informatiepunten Digitale Overheid met jouw publiek, Probiblio 2022.

Diverse POI's sluiten aan op de landelijke campagne. Met vragen kun je terecht bij jouw POI

Doelgroepen bereiken via IDO

Belastingdienst

Deze middelen kun je gebruiken om het aanbod belastingdienstverlening van de bibliotheek te promoten:

  • Marketingtoolkit Belastingdienst met fysieke en digitale materialen (inlog nodig op portal Landelijke huisstijl > Toolkits Marketing).
  • Vrij te gebruiken foto's, let op: alléén voor belastingdienstverlening (inloggen op portal Landelijke huisstijl > Home > Toolkits Marketing > Hulp bij belastingaangifte > Beeldbank)
  • Het logo van de Belastingdienst mag je in principe niet gebruiken op communicatie-uitingen. Bibliotheek en partners vormen de afzender van de dienstverlening; gebruik dus hun logo's, en daarnaast de middelen in de marketingtoolkit. Neem bij twijfelgevallen contact op met Lisenka Akse.
  • DigiD Stap voor stap met instructievideo's en stappenplannen om DigiD te activeren en gebruiken.