Basisvaardigheden volwassenen
Voor de zichtbaarheid en bekendheid van het IDO is lokale promotie essentieel. Voor de inrichting en marketing zijn er materialen met een uniforme uitstraling.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Digitale inclusie

Landelijke campagne

De IDO-campagne beslaat 5 periodes in 2022 (tot en met oktober). Zie het tijdschema in de Handreiking Lokale mediastrategie en campagne IDO (pagina 4). Er zijn landelijke tv-potjes, specifiek gericht op ouderen, laag­geletterden en hun sociale omgeving. Ook is er een online campagne voor jongeren en nieuwe Nederlanders. De tv-commercial, social en online campagne verwijzen naar de landingspagina www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl. Hier kan men een IDO in de buurt zoeken.
Deze pagina verwijst vervolgens naar www.hetinformatiepunt.nl. Naast de IDO-dienstverlening vinden mensen er het brede aanbod rond basisvaardigheden voor volwassenen zoals spreekuren, trainingen, workshops enzovoort op alle participatiethema’s.

Aanhaken op landelijke campagne

Gebruik de Handreiking Lokale mediastrategie en IDO-campagne om jullie eigen aanbod (en van partners) nog beter zichtbaar te maken. De handreiking geeft informatie over de campagne, inspiratie en voorbeeldteksten voor social en huis-aan-huisbladen. Ook groeit zo de kans dat meer organisaties willen deelnemen en hun aanbod tonen. Heb je vragen? Mail ze naar contact@hetinformatiepunt.nl.

Regionale campagne

Voor de IDO-campagne in oktober 2022 haken de provincies Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht aan met een gezamenlijke provinciale campagne op regionale tv, bussen en Facebook. Hierin werken zij samen met de KB. Zowel de provincies als KB zetten hier eigen budget voor in. In de spotjes vertellen mensen over hun ervaringen bij het IDO. De doelgroep is 55-plus. Je vindt de toolkit met materialen van de provinciale campagne op de portal Landelijke huisstijl. Het gaat om nieuwe spotjes, posters, teksten en een flyer. De losse beelden staan in de beeldbank.

Marketingtoolkit

In de marketingtoolkit IDO vind je kant-en-klare en aanpasbare materialen, tv-spotjes, losse beelden, partnermaterialen en nog veel meer voor je eigen marketing. Je mag voor 750 euro inclusief btw materialen bestellen op kosten van de KB. Tot dit bedrag ontvang je geen factuur. Bestel je meer, dan betaal je alleen het meerdere. Dit aanbod is eenmalig voor elke basisbibliotheek. De video’s en foto’s zijn rechtenvrij tot 31 oktober 2024. Je mag ze alleen gebruiken voor de promotie van het IDO. Bekijk ook de blueprintpagina's IDO voor publiek en IDO Baliemenu op MetdeKB.
Zie ook de video Informatiepunten Digitale Overheid om te delen met jouw publiek, Probiblio maart 2022.

Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht

Kijk de bijeenkomst en samenvatting Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht van Probiblio (september 2020) voor kartrekkers en marketeers:

Belastingdienst

Deze middelen kun je gebruiken om het aanbod belastingdienstverlening van de bibliotheek te promoten: