Basisvaardigheden volwassenen

Wetenschappelijk onderzoek naar bezoekers IDO

In september 2020 is de KB met de Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam en Open Universiteit een onderzoek gestart naar de ondersteuning van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek rondom digitale geletterdheid. In oktober en november 2020 doen de universiteiten onderzoek in 3 kopgroep-bibliotheken: Venlo, Stadskanaal en Rotterdam.
Inhoudsblok

Inzicht in bezoekers

Het doel van het onderzoek is beter te begrijpen wat de IDO-bezoekers verwachten van het aanbod rondom digitale vaardigheden en de digitale overheid. Welke problemen komen zij tegen bij het gebruik van computers, smartphones en internet? En welke hulp verwachten zij hierbij van de bibliotheek?

Op basis van de inzichten die dit onderzoek oplevert, hopen we te leren hoe we de hulp bij het omgaan met digitale media nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften van burgers. Hoe kunnen bibliotheekmedewerkers bijvoorbeeld de deelname aan cursussen bevorderen, onder meer door de wijze van doorverwijzen te verbeteren.

Team Science call

Dit onderzoek komt voort uit een Team Science call, die onderdeel is van de onderzoeksagenda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) rondom de digitale samenleving. Hierbij worden teams van maatschappelijke spelers, bedrijven, overheid en programma-onderzoekers samengebracht. Zij streven ernaar om in 10 maanden concrete resultaten boeken. Dit onderzoek naar digitale geletterdheid is 1 van de 3 gehonoreerde Team Science projecten rondom digitalisering, inclusie en participatie. De andere onderzoeken richten zich op stereotypering in computer science en burgerparticipatie bij de ontwikkeling van de digitale Persoonlijke Gezondheidsomgeving.
Klik voor meer informatie over deze onderzoeken naar de digitale samenleving.

Kennisagenda Openbare Bibliotheken

Met dit onderzoek levert de KB een bijdrage aan de reflectie over de rol van openbare bibliotheken. Het project is nauw verbonden aan de Kennisagenda Openbare Bibliotheken, waarin drie overkoepelende onderzoekslijnen zijn geformuleerd om de samenwerking met kennisorganisaties van buiten en met de bibliotheeksector te verstevigen.