Basisvaardigheden volwassenen

Digitale inclusie & IDO en overige dienstverlening

De dienstverlening rond de digitale overheid heeft allerlei verschijningsvormen en namen. Het IDO kan op zichzelf staan of onderdeel zijn van een breder hulp- of ontwikkelplein. In alle gevallen is afstemming tussen het IDO en de overige dienstverlening van de bibliotheek essentieel om bezoekers goed verder te kunnen helpen.
Inhoudsopgave
Inhoudsblok

Verschillende vormen en namen

De hulp rond omgaan met de digitale overheid kan meer vormen of namen hebben. Ook het Ontwikkelplein, Hulpplein, (digi)Taalhuis, digi-café's, spreekuren voor digitale kwesties en dergelijke bieden dit aanbod.

3 scenario's voor het IDO

Er zijn grofweg 3 IDO-scenario’s, waarin de bibliotheek eigen variaties kan aanbrengen:

  • Basis - Het IDO is een vaste balie of ruimte voor bezoekers tijdens spreekuren
    Je kunt de IDO-balie of ruimte herken­baar inrichten, bijvoor­beeld met de IDO-communicatie­middelen. Hiermee toon je dat je een centraal punt hebt voor mensen met vragen over de digitale overheid. Om de bekend­heid van het IDO te vergroten, kun je mee­liften op de lande­lijke campagne.
  • Altijd beschikbaar - Het IDO is altijd open en medewerkers fungeren als een ‘lopend IDO’ 
    Er is geen vaste IDO-balie of concrete IDO-plek. Het is dus van belang om duidelijk te communi­ceren dat men bij elke mede­werker terecht­kan met IDO-vragen. Doe dit ook in je bibliotheek. Gebruik posters, narrow­casting, folders en A4-houders op tafels waarin je dit toelicht. Boven­dien kan een gast­vrouw of -heer mensen hierop wijzen.
  • Brede dienstverlening - Het IDO is deel van een breder informatiepunt, voor een breed scala aan vragen
    Ook in dit scenario is er geen aparte IDO-balie. Maak dus duidelijk waar klanten terecht­kunnen met hun vragen over de digitale overheid. Dit scenario heeft wellicht iets meer uitleg nodig. Gebruik de communicatie­middelen waarin je meer informatie én het IDO-logo opneemt, zoals een video, flyer en folder. Wijs mensen in de bibliotheek de spreekuren via narrowcasting, flyers, posters en A4-houders.

Presentaties Nationale IDO Dag 2023

Op 14 maart 2023 vond de eerste Nationale IDO Dag plaats, een mooie dag vol interessante sessies over alle aspecten van het IDO. Met nieuws over de laatste ontwikkelingen, inspiratie en vooral veel kennisdeling met collega-bibliotheken. Ook werd aandacht besteed aan de positionering van het IDO binnen de overige dienstverlening. Kijk de presentaties terug: