Basisvaardigheden volwassenen
Bibliotheken kunnen gebruikmaken van het scholingsprogramma dat landelijk is ontwikkeld. Ook delen we inspiratie en voorbeelden van andere bibliotheken.
Inhoudsblok

Webinar Monitoring Digitale inclusie

Body

Op 26 oktober praten we je bij over de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die in 2020 wordt gelanceerd. Ook geven we een update van de overige monitoring in het kader van Digitale Inclusie. In een klein uurtje krijg je informatie over het proces, de methodiek en techniek, en beantwoorden we vragen die leven onder bibliotheken en POI’s. Lees meer en meld je aan.

Scholing

Training van de IDO-medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van het programma Digitale inclusie. Belangrijk is dat zij de informatie van de NPD-partijen* goed kunnen vinden en zich inleven in de klant. Zij zijn wegwijzer en doorverwijzer.

*Dit zijn de Manifestgroep-partijen, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners NPD.

Afbeelding
Informatiepunt Digitale Overheid, opening in Bibliotheek Leeuwarden
Body

Het traject bestaat uit:

 • Een e-learning met praktijkopdrachten die medewerkers individueel doorlopen.
 • Lokale bijeenkomst(en) bij de bibliotheek met een vaardigheidstraining, onder meer over 'doorvragen' en 'zakelijke empathie'. Maximaal 16 deelnemers per bibliotheek.
 • Vóór de start van de lokale bijeenkomst moeten de werkafspraken (werkwijze, afspraken met partners, IDO-inrichting) duidelijk zijn, zodat de POI-begeleider en de trainingsacteur weten hoe de lokale situatie eruit ziet. Veel bibliotheken organiseren hiervoor onder meer een interne bijeenkomst.
Lokale bijeenkomst

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is het oefenen met de casuïstiek van het Informatiepunt met een acteur. Daarom heeft het de voorkeur om de bijeenkomst fysiek te houden. Afhankelijk van het aantal mensen dat getraind moet worden en de omvang van de beschikbare ruimten, kun je kiezen voor:

 • De training plenair houden met de hele groep: maximaal 16 medewerkers van de bibliotheek, de kartrekker of projectleider van het IDO in de bibliotheek, de POI-begeleider en de trainingsacteur.
 • Gelijktijdig de training houden voor twee groepen in twee ruimten: maximaal 2 keer 8 medewerkers (hierbinnen zijn diverse varianten mogelijk, overleg hierover met je POI-adviseur)
 • De training plenair houden met een deel van de groep (maximaal 16 bibliotheekmedewerkers). De kartrekker of projectleider van het IDO volgt vervolgens de train-de-trainer en geeft zelf, samen met de trainingsacteur, de training aan de overige medewerkers.

Bespreek met je POI-adviseur welke optie het beste past bij jouw situatie. 

Richtlijnen lokale bijeenkomst bij 1,5 meter
 • Bepaal hoeveel personen getraind moeten zijn en wat de omvang van de beschikbare ruimten is (denk hierbij ook aan ruimten buiten de bibliotheek, bijvoorbeeld bij lokale partners of bij de POI). Hanteer hierbij de norm van 10 m2 per deelnemer.
 • Reguleer de toegang tot de ruimte zodat de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden.
 • Zorg dat iedereen 1,5 meter van elkaar vandaan zit: zet de tafels minimaal 1,5 meter uit elkaar.
 • Zorg dat de deelnemers een vaste eigen zitplek hebben in de trainingsruimte.
 • Stel voor alle deelnemers desinfecterende gel beschikbaar.
 • Stimuleer vooraf zoveel mogelijk dat deelnemers hun eigen laptop meenemen (in te zetten tijdens rollenspellen) of zorg vooraf voor extra toetsenborden en muizen.
 • Verplicht de deelnemers om voor het gebruik van een computer de handen te desinfecteren.
 • Deelnemers nemen hun trainingsmateriaal zoveel mogelijk mee naar huis. Blijft het materiaal in de bibliotheek, plaats het dan 36 uur in quarantaine.
 • Deelnemers nemen hun eigen pen en papier mee.
 • Ramen en deuren moeten in de ruimte(n) zoveel mogelijk open zijn.
 • Maak vooraf duidelijk dat deelnemers geen gebruik van de toiletten kunnen maken. (Deze maatregel geldt tot 1 juli.)
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Zorg voor een goed doordacht systeem voor het verplaatsen van deelnemers in de ruimte, bijvoorbeeld bij binnenkomen, vertrekken en oefeningen doen.
 • Zorg dat er voorafgaand en bij de start van de training en iedere 1,5 uur nadrukkelijke aandacht aan en uitleg is over social distancing rond de training.
 • Vraag deelnemers niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.

 

Body

Bijeenkomst 'Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht'

Op dinsdag 29 september is de bijeenkomst 'Zo breng je het IDO lokaal onder de aandacht' in Zaandam, georganiseerd door Probiblio voor kartrekkers en marketeers. Medewerkers in Noord- en Zuid-Holland hebben voorrang bij inschrijving. Wil je weten hoe je het IDO lokaal zo effectief mogelijk uitrolt? Hoe de landelijke campagne vanuit de KB eruit ziet? Welke materialen en tools je kunnen helpen om jouw doelgroep te bereiken? We vertellen het je graag.

De bijeenkomst is voor IDO-kartrekkers én marketing- en/of communicatiespecialisten. Samen zorg je ervoor dat de inhoudelijke boodschap goed overkomt bij de doelgroep. Meld je dus bij voorkeur samen aan. Je gaat in de bijeenkomst ook samen aan de slag.
De bijeenkomst wordt opgenomen, zodat je die later terug kunt kijken.

Body

E-learning opengesteld vanwege coronamaatregelen

Voor bibliotheken die in de eerste helft van 2020 hun IDO openen, is het scholingstraject in februari gestart met de kennismaking met de NPD. Bibliotheken die later dit jaar starten, hebben te maken met coronamaatregelen. Alle medewerkers kunnen alvast individueel de e-learning voor het IDO volgen. Log hiervoor in op Bibliotheek Campus. Zodra de vaardigheidstraining in jouw organisatie volgt, kun je de kennis uit de e-learning weer snel opfrissen.

Spaar je praktische vragen rond vormgeving, opening en marketing op, tenzij je met je coördinator hebt afgesproken om ze digitaal met elkaar te bespreken.

Body

Centrale bijeenkomst met NPD

Op 29 juni was er voor bibliotheken die in 2020 starten met een IDO een webinar. Bekijk het webinar Aan de slag met het IDO, presentaties en filmpjes. Het Q&A-document met vragen en antwoorden is ook beschikbaar.
Bekijk ook de filmpjes van Bibliotheek De Nieuwe Veste in Breda en Bibliotheek Midden-Brabant. Hierin vertellen medewerkers over hun ervaringen met het IDO. Het gaat zowel om (beleids)keuzes, samenwerking, vragen en reacties van het publiek, training als praktische zaken. Ook deze filmpjes vind je op de webinar-pagina.

In het najaar is er een volgende sessie. De vorm hangt af van de coronamaatregelen.
Na de centrale sessie volgt de lokale vaardigheidstraining met de acteur. Afspraken hiervoor worden nog gemaakt.

Inspiratie

Deelnemende bibliotheken

De samenwerkende partijen bouwen aan een landelijk dekkend netwerk via de bibliotheken. Op 1 juli 2019 zijn de eerste 15 kopgroep-bibliotheken gestart. In 2020 sluiten 70 bibliotheken aan en in 2021 nog 44. Dat maakt in totaal 129 bibliotheken (93 procent).

Afbeelding
Informatiepunt Digitale Overheid, opening in Bibliotheek Katwijk
Body

Zie hoe collega-bibliotheken het programma uitwerken en gebruik hun ervaringen!

Body
De 15 kopgroep-bibliotheken
 1. Bibliotheek Rivierenland
 2. Biblionet Groningen
 3. De Bieb voor de Zaanstreek
 4. Bibliotheek Kennemerwaard
 5. Bibliotheken Midden-Fryslân
 6. Bibliotheek Midden-Brabant
 7. Bibliotheek Hengelo
 8. Bibliotheek AanZet
 9. Bibliotheek Katwijk
 10. Bibliotheek Rotterdam
 11. Bibliotheek Venlo
 12. Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
 13. Bibliotheek Gooi en meer
 14. ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 15. Bibliotheek De Nieuwe Veste Breda

Openingen IDO

Voorbeelden van collega's

Lokaal aanbod invoer en actueel houden

Body

De NPD-partijen verwijzen vragenstellers naar de bibliotheek. Dit werkt alleen als zij snel kunnen zien waar met met de vraag terechtkan. Die informatie moet dus actueel, helder en compleet zijn én blijven. We gebruiken hiervoor G!DS als database.

De lokale invoer wordt onder meer getoond op:

Lees meer over aanbod invoeren onder de tab ICT.

Zie ook

Body

De Digi-Hulplijn voor algemene vragen over digitale zaken.