Basisvaardigheden volwassenen
De database G!DS wordt in de bibliotheeksector gebruikt voor beheer en publicatie van data voor diverse doeleinden, zoals de rapportage Wsob en de werking van verschillende applicaties. Voor het programma Digitale inclusie is de invoer van het eigen aanbod basisvaardigheden en participatie als voorwaarde gesteld. Denk hierbij aan taal- en digicursussen, maar ook aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Waarom leggen we hieronder uit.
Inhoudsblok

Bibliotheek als betrouwbare partner voor landelijke opdrachtgever

De NPD-partijen (de Manifestgroep-partijen, uitgebreid naar het Netwerk van Publieke Dienstverleners, NPD) zijn een samenwerking aangegaan met bibliotheken. Hiermee hebben zij geld en vertrouwen gegeven aan onze sector om bereikbare en kwalitatieve dienstverlening te organiseren. Natuurlijk willen zij de voortgang volgen en weten welke dienstverlening beschikbaar is. Zij kunnen dit zien via de webpagina’s die voor hen zijn gemaakt (zie hierna) en de rapportages die de KB maakt. Zowel de webpagina's als de rapportages zijn gebaseerd op de gegevens in G!DS. Dit toont het belang van goede invoer: zo maken we inzichtelijk dat we doen wat we beloven, waardoor we ook een betrouwbare partner zijn voor de toekomst. Dat vergroot de kans op structurele financiering van de IDO’s en eventuele aanvullende opdrachten vanuit de landelijke overheid. Ook stimuleert dit andere partijen om samenwerking met de bibliotheek aan te gaan.

Voor verwijzing naar IDO

De IDO’s zijn opgericht als laagdrempelige vraagbaak voor algemene overheidsvragen. Concreet: mensen met vragen over de digitale overheid kunnen in de bibliotheek hulp krijgen. Deze mensen nemen op verschillende manier kennis van deze mogelijkheid. Lokale communicatie door de bibliotheek en haar partners is er een van. Daarnaast attenderen de landelijke overheidsorganisaties in hun klantencontact mensen die er zelf niet uitkomen op deze mogelijkheid. De medewerkers in deze klantcontactcentra gebruiken een voor de organisatie op maat gemaakte website om snel te kunnen zien waar mensen lokaal verdere ondersteuning kunnen vinden:

Kans: invoer voor lokale (onderlinge) verwijzing

De IDO-medewerkers zullen ook regelmatig naar lokale partners moeten doorverwijzen. Dat geldt in ieder geval voor hulp bij persoonsgebonden vragen, waarbij inloggen op een overheidssite vereist is. Om dit te kunnen doen, is het essentieel dat zij weten welk aanbod, wanneer, en onder welke voorwaarden lokaal beschikbaar is. De sociaal-educatieve kaart HetInformatiepunt.nl kan hier goed bij helpen. De data die je invoert in G!DS worden hier logisch gecategoriseerd getoond. Ook voor samenwerking rondom basisvaardigheden en participatie kan de sociaal-educatieve kaart een mooie tool zijn.

Hoe eigen aanbod invoeren

Het effectief invoeren van eigen aanbod vraagt kennis van zowel het aanbod als G!DS. Diverse tools, trainingen en animaties ondersteunen hierbij. Deze zijn te vinden op Biebtobieb, in de groep BBV&G!DS; Bibliotheken. Daarnaast kun je terecht bij de provinciaal servicemanager G!DS van jouw POI voor verdere informatie en ondersteuning.

Zie ook de themapagina Database G!DS - lokaal en landelijk aanbod invoeren en tonen.

Lokaal aanbod invoeren en actueel houden

De NPD-partijen verwijzen mensen met vragen over de digitale overheid door naar onder meer bibliotheken. Zij moeten dus snel kunnen zien waar de vragensteller met zijn vraag terechtkan. G!DS is de database voor deze informatie. Je bent er niet met eenmaal invoeren. Werk de informatie bij als je nieuwe activiteiten organiseert, er iets wijzigt en als er meer informatie beschikbaar komt. Het ondersteuningsteam van SPN begeleidt bij de invoer in G!DS.

De informatie wordt eenmalig ingevoerd en meermaals getoond, zie de voorbeelden hierboven en onder meer:

Animatie voor potentiële partners