Basisvaardigheden volwassenen

Output-registratietool

De outputregistratietool is beschikbaar voor bibliotheken met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Zij worden vanuit de subsidieregeling verzocht om output rondom IDO te registreren, zoals het aantal en type gestelde vragen.
Inhoudsblok

Van lokale output tot landelijk inzicht

Met de registratietool kunnen bibliotheken hun gegevens over het IDO gemakkelijker en minder foutgevoelig registreren. Daarnaast geeft de rapportagefunctie van de tool inzicht in de totale IDO-dienstverlening, zowel op lokaal niveau als landelijk, van het bibliotheekstelsel als geheel. De landelijke resultaten zijn vervolgens bruikbaar om het aanbod te verbeteren. Ook zijn ze in te zetten als verantwoording aan het ministerie BZK en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).

Op termijn kunnen de resultaten worden gekoppeld aan data over de inrichting en effecten van de dienstverlening, zoals gemeten met de Bibliotheekmonitor en de Impactmonitor. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de dienstverlening van bibliotheken rondom de digitale overheid en de effecten hiervan bij de eindgebruikers.

Breder inzetbaar in de toekomst

Op langere termijn breiden we de registratietool uit met andere thema’s, zodat bibliotheken ook andere activiteiten kunnen registreren. Zo werken we toe naar een eenduidige, uniforme en praktische werkwijze voor bibliotheken in het registreren, meten, evalueren en rapporteren van hun maatschappelijke dienstverlening.

Webinar 26 oktober 2020

Op 26 oktober was er een webinar over de ontwikkelingen rondom de outputregistratietool, die dit jaar wordt gelanceerd. Ook gaven we een update van de overige monitoring in het kader van Digitale Inclusie. Je kunt het webinar terugkijken: in een klein uurtje krijg je informatie over het proces, de methodiek en techniek:

  • Webinar via het YouTube-kanaal van de KB
  • Presentatie, inclusief het overzicht van vragen en antwoorden