Basisvaardigheden volwassenen

Doelgroepen bereiken

Binnen alle domeinen basisvaardigheden is doelgroepen bereiken essentieel. Je vindt hier informatie over projecten die specifiek gaan over hoger bereik.
Inhoudsopgave
Inhoudsblokken

Project Samenwerken met ouders in de kinderopvang

ITTA en Biblionet Drenthe onderzochten met kinderopvangorganisaties Kinderwereld en Gans Anderz én hun ouders hoe zij de kinderen het beste kunnen helpen bij hun taalontwikkeling. De betrokken ouders leven in het algemeen in een laag sociaal-economisch milieu. De ideeën van ouders, voorscholen en bibliotheek over (het belang van) school liggen nogal uit elkaar. Daarom is onderzocht waar ouders en bibliotheek elkaar kunnen vinden. Met als doel de kinderen optimaal te ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling. Het project heeft waardevolle instrumenten, activiteiten en artikelen opgeleverd.

Deze film belicht de samenwerking tussen ouders, kinderopvang en bibliotheek.

Resultaten: praktische documenten

Op de website van ITTA vind je documenten voor de samenwerking met ouders in de kinderopvang. Die kun je ook in jouw bibliotheek inzetten voor een hoger bereik onder doelgroepen die misschien minder voor de hand liggen.

Klik voor het overzicht van documenten
 • Handleiding gesprekken voeren met ouders over taalontwikkeling 
 • Praatplaat en gesprekskaartjes
 • Activiteitenklapper Speelplezier voor thuis
 • Formats per thema, horend bij de activiteitenklapper
 • PowerPoint-sheets Ouderbijeenkomst Samen voor je kind
 • Handleiding bij klapper en bijeenkomst
 • Binnenkort volgt: stappenplan met handvatten en tips voor bibliotheken 
 • Praktijkvoorbeeld van projectpartner Kinderwereld  
 • Aanvulling op het Handboek Hoger bereik (Lost Lemon, 2018): het artikel Het Handboek Hoger Bereik in de Praktijk.

Project Hoger bereik

De taalketen stokt bij de start, want vind­plaatsen zien taal niet als hun kerntaak. Ze zien niet de invloed van beperkte basis­vaardig­heden op hun eigen processen en successen, én niet dat veel NT1'ers hulp van hen willen. In pilots is uit­geprobeerd wat wél werkt: rele­vante stappen en in welke volg­orde. En welke grond­houding nodig is om de NT1-doelgroep passend aanbod te bieden: open maar gefocust. Dit leverde de strategiekit Hoger bereik op. Die biedt jou:

 • Heldere keuzes Kies voor perfect afgestemd aanbod, de laaggeletterde als ambassadeur óf de vindplaats als basis voor nieuw aanbod voor betere basisvaardigheden.
 • Een open aanpak door iteratief te werken. Neem steeds de kleinste stapjes. Toets elke beslissing met de doelgroep.

Deze aspecten helpen jou om:

 • Tijd te nemen voor bewustwording van je netwerk; een lange adem is nodig.
 • Energie te herkennen en gebruiken in de netwerken en organisaties om je heen.
 • Onverwachte samenwerkingen aan te gaan. Dat levert vaak meer op dan trekken aan samenwerkingsverbanden of in gemeentelijk beleid.
 • Samen met de doelgroep aanbod te ontwikkelen dat écht past bij hun dagelijkse bezigheden en motivaties.

De tookit bevat:

 • Het handboek beschrijft in 4 fasen de stappen van strategieontwikkeling voor hoger bereik van NT1'ers.
 • Het stappenplan toont je alle stappen met werkbladen. Je bepaalt waar je staat en wanneer je start. Je hoeft niet bij 0 te beginnen.
 • Werkbladen zijn een visuele tool op A3-formaat. Print het en vul je ideeën en activiteiten in.
 • Hang deze poster bij jouw werkplek op en houd je voortgang bij. 

In de groep Hoger bereik op Biebtobieb kun je kennis en ervaringen delen rond deze aanpak.

Bronnen en voorbeelden van collega's