Basisvaardigheden volwassenen

Doelgroepen bereiken

Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. Voor veel mensen met lage basisvaardigheden is taal een verboden woord. Zij willen hulp bij dagelijkse dingen. Daarmee is het (taal)aanbod voor bijna niemand van hen geschikt.
Inhoudsblokken

Project Hoger bereik

De taalketen stokt bij de start, want vind­plaatsen zien taal niet als hun kerntaak. Ze zien niet de invloed van beperkte basis­vaardig­heden op hun eigen processen en successen. En ook niet dat veel NT1'ers hulp willen van en bij de vind­plaats. In 10 pilots is uit­geprobeerd wat wél werkt om deze mensen te bereiken: rele­vante stappen én in welke volg­orde. Maar bovenal is ontdekt welke grond­houding nodig is om de NT1-doelgroep te begrijpen en hen passend aanbod te bieden: open maar gefocust. Dit leverde de strategiekit Hoger bereik op.

Twee vrouwen bekijken een beeldscherm

De strategiekit Hoger bereik biedt jou

  • Heldere keuzes Kies voor perfect afgestemd aanbod, de laaggeletterde als ambassadeur óf de vindplaats als basis voor nieuw aanbod voor betere basisvaardigheden.
  • Een open aanpak door iteratief te werken. Neem steeds de kleinste stapjes. Toets elke beslissing met de doelgroep.

Deze aspecten helpen jou om

  • Tijd te nemen voor bewustwording van je netwerk; een lange adem is nodig. Zo zorg je dat alle spelers beseffen dat lage basisvaardigheden impact hebben op ons allemaal.
  • Energie te herkennen en gebruiken in de netwerken en organisaties om je heen. Kiezen mag: waarom dan niet voor samenwerking waar enthousiasme in zit!
  • Onverwachte samenwerkingen aan te gaan. Dat levert vaak meer op dan trekken aan afspraken met samenwerkingsverbanden of in gemeentelijk beleid.
  • Samen met de doelgroep het aanbod te ontwikkelen dat past bij hun dagelijkse bezigheden en motivaties. Waardoor je hen echt bereikt, betrekt en hélpt.

Inhoud Toolkit

  • Het handboek beschrijft in 4 fasen de stappen in het ontwikkelen van een strategie voor hoger bereik van NT1'ers.
  • Het stappenplan toont je alle mogelijke stappen met werkbladen. Je bepaalt waar je staat en wanneer je start. Je hoeft niet bij 0 te beginnen.
  • Voor jouw gemak en overzicht: een werkblad is een visuele tool op A3-formaat. Print hem en vul je ideeën en activiteiten in. Bekijk alle werkbladen.
  • Houd je voortgang bij op deze poster en hang hem op jouw werkplek op. Zie wat je bereikt en geef met post-its ruimte voor voortschrijdend inzicht.

Ervaringen delen

In de groep Hoger bereik op Biebtobieb kun je kennis en ervaringen delen rond deze aanpak. Voed andere bibliotheken met jouw good practices.

Relevante links

Voorbeelden van collega's