Basisvaardigheden volwassenen

Gecijferdheid (Rekenen en Geld)

Hier vind je informatie over onderzoek naar laaggecijferdheid.
Inhoudsblok
  • Het belang van gecijferdheid in een digitale context - Vaardig omgaan met informatiebronnen vraagt meer dan leesvaardigheid, CINOP 2022.
  • In het dagelijks leven zijn geletterdheid, gecijferdheid en computervaardigheden meestal niet op zichzelf staand, maar komen rekenen, taal en ICT tegelijk voor. Stichting Lezen en Schrijven schreef het rapport en de factsheet Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen.
  • Over de relatie tussen laaggeletterdheid, armoede en schulden toont dat mensen met moeite met lezen, schrijven en/of rekenen veel vaker langdurig arm zijn dan niet-laaggeletterden. Mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening.