Basisvaardigheden volwassenen
Laaggeletterdheid staat vaak niet op zichzelf. Kinderen van taalzwakke ouders hebben meer kans om laaggeletterd te worden. Zo kan een cyclus ontstaan. Bibliotheken hebben een belangrijke rol bij zowel het voorkomen van taalproblemen bij de jeugd, als bij het ondersteunen van de basisvaardigheden van volwassenen.
Inhoudsblokken