Basisvaardigheden volwassenen
Hier vind je informatie over onderzoek naar laaggeletterdheid en gezondheid.
Inhoudsblok
  • Uit onderzoek van Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg blijkt dat ruim 36% van de Nederlandse bevolking (16 jaar en ouder) problemen ervaart bij het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen van gezondheidsinformatie.
  • Factsheet Sociaal-economische gezondheidsverschillen, Pharos: vooral chronisch zieken, laagopgeleiden, mensen met financiĆ«le problemen en mensen boven de 75 jaar hebben vaker beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Factsheet Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, Pharos: laaggeletterden hebben grote moeite om de informatie over hun aandoening en behandeling te begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat zij een ongezondere leefstijl hebben. Ook gaan ze vaker naar de huisarts of het ziekenhuis, houden ze zich niet aan voorgeschreven behandelingen en gebruiken ze medicijnen verkeerd.