Basisvaardigheden volwassenen

Gratis leermiddelen voor bibliotheken - ingekocht door KB

Tot en met 2024 kan jouw bibliotheek zo'n 100 educatieve programma's gratis inzetten voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. Er is rekening gehouden met diverse (kwetsbare) groepen, niveaus, vaardigheden en toepassingen. Met het pakket kun je zelfgemaakt aanbod vervangen, een doorlopende lijn maken en 'gaten' in je aanbod opvullen.
Inhoudsblokken

De bibliotheek biedt steeds meer non-formeel en informeel aanbod voor kwetsbare groepen. Dit past in de ontwikkeling van de klassieke uitleenbibliotheek naar de brede, maatschappelijk-educatieve bibliotheek.

Doelgroepen

Essentieel is ontsluiting van gevarieerd, vraaggericht aanbod voor diverse doelgroepen, zowel leden als niet-leden:

  • Basisvaardigheden - vooral mensen die onvoldoende basisvaardigheden hebben op diverse gebieden
  • Basisvaardigheden-plus - mensen die zich willen ontwikkelen rond duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Voor de persoonlijke ontwikkeling van andere groepen biedt de KB cursussen via de online Bibliotheek, alleen voor bibliotheekleden.

Divers aanbod

De Inkoopcommissie heeft voor 4 jaar leermiddelen basisvaardigheden ingekocht op de thema's Taal, Digitaal, Werk & Inkomen, Inburgering en Gezondheid. Sommige zijn ook in andere domeinen toe te passen. Het gaat om het aanbod van 8 partners.

In het Trefpunt leermiddelen vind je deze 100 landelijk ingekochte programma's, en daarnaast nog eens ruim 100 leermiddelen van andere aanbieders, gratis en betaald.

Er zijn ook webinars en trainingen om beter met de ingekochte leermiddelen te (gaan) werken.

Licentie en toegang

De aanbieders werken met eigen systemen om de ingekochte leermiddelen aan cursisten aan te bieden. In de toekomst willen we de toegang eenvoudiger maken. Tot die tijd is de toegang per partner apart omschreven:

Over een aantal leermiddelen van de partners vind je presentaties op Bibliotheek Campus (gebruik de zoekfunctie). 

Zie ook de promotiefilmpjes van taalambassadeurs Coby en Dicky over leren computeren in de bibliotheek:

  1. 'Ik ben zo blij dat ik dit kan' 
  2. 'Ik kan het nu lekker zelf'
  3. 'Stap ook over de drempel'
Afbeelding
Vrouw en man bekijken tablet