Basisvaardigheden volwassenen
Geen enkele geletterde Nederlander kan zich voorstellen hoe het is om niet te kunnen lezen, schrijven en computeren. Voor veel mensen met lage basisvaardigheden is taal een verboden woord. Zij willen hulp bij dagelijkse dingen. Daarmee is het (taal)aanbod voor bijna niemand van hen geschikt.
Inhoudsblokken
Titel
Nieuws

De taalketen stokt bij de start, want vindplaatsen zien taal niet als hun kerntaak. Ze zien niet de invloed van beperkte basisvaardigheden op hun eigen processen en successen. En ook niet dat veel NT1'ers hulp willen van en bij de vindplaats.

In 10 pilots is uitgeprobeerd wat wél werkt om deze mensen te bereiken: relevante stappen én in welke volgorde. Maar bovenal is ontdekt welke grondhouding nodig is om de NT1-doelgroep te begrijpen en hen passend aanbod te bieden: open maar gefocust.