Basisvaardigheden volwassenen

Inburgering & Integratie

De bibliotheek ondersteunt nieuwkomers in Nederland bij het (informeel) leren van taal en basisvaardigheden. Voor nieuwkomers die het inburgeringsexamen moeten afleggen, biedt de bibliotheek speciale dienstverlening. Ook voor ontmoeting en debat, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid is zij een belangrijke partner voor anderstaligen, taalscholen en inburgeringsorganisaties. Op deze pagina vindt je informatie voor de groep die inburgeringsplichtig is.
Inhoudsblokken

Inburgeringsplichtig of niet?

Verschillende groepen anderstaligen in Nederland kunnen baat hebben van het aanbod van bibliotheken rond taal en andere basisvaardigheden. Denk aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa, vluchtelingen of eerstegeneratiemigranten die al decennia in Nederland zijn, maar het Nederlands onvoldoende beheersen. De kaart Anderstaligen in Nederland toont deze groepen.

Van deze anderstalige leerders hebben 2 groepen een inburgeringsplicht. Zij moeten binnen 3 jaar na het verkrijgen van hun vergunning een aantal examens hebben gehaald rond taalvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Het gaat om migranten met een asielvergunning (vluchtelingen) en gezinsmigranten (nieuwkomers die naar Nederland zijn gekomen door met een Nederlands staatsburger te trouwen). Voor asielmigranten wordt de inburgering betaald door de gemeente; gezinsmigranten moeten hun inburgering zelf betalen.

Nieuwe inburgeringswet

Per 1 januari 2022 is een nieuwe inburgeringswet ingegaan. Uitgangspunt van deze wet is dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving. De regie voor de inburgering ligt weer bij de gemeente. Voor bibliotheken biedt de wet kansen om combinaties tussen formeel én non-formeel leren te maken.

Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen vallen niet onder de inburgeringswet, omdat ze geen formele asielstatus krijgen, maar zich via een speciaal verdrag hier vrij mogen vestigen. Ook voor hen is het belangrijk om goed te kunnen integreren. Nu de oorlog in Oekraïne langer duurt, krijgt het verblijf van Oekraïense vluchtelingen een ander karakter. Van crisisopvang wordt het meer langdurige opvang. Recent onderzoek van KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven) toont dat Oekraïense vluchtelingen ook nadenken over kansen en mogelijkheden om in Nederland te blijven.

Lees ook de blogs:

Bibliotheekinitiatieven

Bibliotheken hebben inmiddels veel initiatieven georganiseerd om nieuwkomers te helpen Nederlands te leren en wegwijs te worden in onze samenleving. Meer informatie op de tab Consulenten.