Basisvaardigheden volwassenen

Terugblik webinar Vraaggericht werken met anderstaligen

Op 8 november 2021 vond het webinar Vraaggericht werken met anderstaligen plaats. Hierin spraken bibliotheekprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen over een vraaggerichte werkwijze met anderstaligen. Aanleiding waren de uitkomsten van het eerder verschenen onderzoek Basisvaardigheden voor anderstaligen, en de leerdomeinkaarten die het ITTA naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde.
Inhoudsblok
Anderstalige aan het werk, animatietekening

Je kunt het webinar terugkijken

Bekijk het onderzoek en de leerdomeinkaarten die tijdens het webinar besproken werden.

Training en pilot Vraaggericht werken

Om de bibliotheek te helpen met de leerdomeinkaarten te werken, organiseert de werkgroep Inburgering & Integratie begin volgend jaar een training. Daarnaast start de KB volgend jaar een pilot waarin vraaggericht werken met anderstaligen centraal staat. 

Wil je met jouw bibliotheek ook graag aan de slag met vraaggericht werken, en heb je interesse in de training of de pilot? Neem dan contact op met Tirza de Fockert.

Samenvatting van het webinar

1. Waarom vraaggericht werken? – Bart Siekman (ITTA) 

Uit het ITTA-onderzoek blijkt dat bibliotheken en taalcoachorganisaties heel veel aanbod hebben voor anderstaligen, maar dat zij een groot deel van de potentiële leerders nog niet in het vizier hebben. Ook in de afstemming van het aanbod op leervragen van deelnemers is nog een slag te slaan. Mensen hebben de motivatie om te leren om zo beter te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De belangrijkste vraag daarbij is ‘waarvoor gebruik ik mijn taal?’. Zo komen we tot functionele leerdoelen. Vandaaruit ontwikkelde het ITTA een aantal instrumenten, waaronder de leerdomeinkaarten. Hiermee kunnen we tot een meer succesvolle en effectieve aanpak komen.
Het ITTA maakte eerder een webinar rond het onderzoek.

2. Voorbeelden in de praktijk: Bibliotheek Venlo en Bibliotheek Enschede 

Marjolein Rietveld (Bibliotheek Venlo) en Petra van Oosterhout (coördinator Taalhuis Venlo) wilden visueel maken welk aanbod er is voor de leefdomeinen. “Als je de taal niet goed machtig bent, dan is het moeilijk om de eigen vraag goed te formuleren. Het helpt als er visueel materiaal is van vraag en aanbod op de leerdomeinen.” Zij verzorgen ook een training om de vrijwilligers te scholen hoe zij de vraag achter de vraag kunnen ophalen. 

Voor Marcel Bokdam (Bibliotheek Enschede) is het belangrijk om zichzelf de vraag te stellen of ze iedereen in beeld hebben of dat ze bepaalde groepen missen. Vandaaruit kunnen ze contacten leggen en in gesprek gaan met de sleutelfiguren.

Marjolein en Petra zien ook kansen om de leerdomeinkaarten breder toe te passen in de bibliotheek. De ervaringen met het vraaggericht werken in het Taalhuis kunnen zij gebruiken als een good practice. De leerdomeinkaarten vormen hier een gespreksleidraad. Ze zijn potentieel ook goed in te zetten voor laaggeletterde NT1’ers met een leervraag.

“Vraaggericht werken is een mindset”, vertelt Marcel Bok. “Het is belangrijk om collega’s hierin mee te nemen. Een valkuil is dat je een eilandje wordt. Interne én externe communicatie zijn misschien wel even belangrijk.”

3. Ervaringen van Eritrese nieuwkomers: Stichting Lemat – Zewdi Fesahazion 

Aan Yemane Samuel van Stichting Lemat wordt gevraagd waar Eritreërs hulp bij nodig hebben voor de taal. Yemane is 30 jaar geleden naar Nederland gekomen en begeleidt nu Eritrese nieuwkomers. Ze vertelt dat alle aandacht van Eritreërs allereerst uitgaat naar de inburgering. Zij willen zo snel mogelijk hun diploma halen, ook vanwege de lening. Dit heeft prioriteit op álles. Vervolgens hebben zij ook vragen bij de opvoeding. “Veel Eritrese nieuwkomers hebben geen kennis van het eigen lichaam. Zij hebben vragen voor de huisarts; over de gezondheid. Zo hebben wij bijvoorbeeld een uitje georganiseerd naar het Bodyworld Museum in Amsterdam.”

4. Vervolgstappen: training leerdomeinkaarten + pilot 

We worden het erover eens dat de leerdomeinkaarten een mooi instrument zijn om meer vraaggericht te werken in de bibliotheek. Het is belangrijk om ook de taalvrijwilligers hier in te trainen. Zo verbreed je het perspectief direct al bij de intake. Daarbij is het waardevol om meer integraal te werken vanuit de bibliotheek en het Taalhuis: Het is breed toepasbaar in het non formeel leren van basisvaardigheden.