Basisvaardigheden volwassenen

Landelijk kader basisvaardigheden

Inhoudsblok

Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie

De standaarden en eindtermen gelden sinds eind 2013 voor de opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor de volwasseneneducatie. 
Zie het document Standaarden en eindtermen.
Voor de educatie-opleidingen gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs zijn eindtermen vastgesteld voor instroomniveau, basisniveau 1 en basisniveau 2.
Ondersteunend aan taal en rekenen zijn voor digitale vaardigheden standaarden beschreven voor het instroomniveau en eindtermen vastgesteld voor basisniveau 1 en basisniveau 2. Deze niveaus sluiten aan op niveau 1F en 2F van Nederlandse taal en rekenen.
Met de standaarden en eindtermen wordt het niveau van volwassen leerders op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden in beeld gebracht.