Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
G!DS-logo

Lokaal aanbod invoeren in G!DS

Voor samenwerking met (lokale) partners voer je het aanbod voor de doelgroep in. We gebruiken hiervoor database G!DS. Het gaat om het programma Digitale inclusie (Informatiepunt Digitale Overheid), de samenwerking met de Belastingdienst en de sociaal-educatieve kaart / HetInformatiepunt.nl.
Inhoudsblokken

Invoeren

Body
 • Verzamel het aanbod
  Het gaat om alle aanbod van jouw bibliotheek én partners. Beschrijf dit zo compleet mogelijk. Denk aan:
  - Welk onderwerp? Wat komt er aan de orde (en wat niet)?
  - Welke vorm: bijvoorbeeld begeleiding, spreekuur (alleen vragen stellen of (invul)hulp), (tablet)café, cursus of informatiebijeenkomst?
  - Is aanmelden verplicht en zo ja, hoe? Of is er vrije inloop?
  - Voor wie is de activiteit? Is iedereen welkom of alleen specifieke doelgroepen?
  - Welke vrijwilligers begeleiden de activiteit? Met welke organisatie(s) of maatschappelijk dienstverleners werk je samen?
  - Moeten klanten hun DigiD of een machtigingscode (Belastingdienst) meenemen, of is er de mogelijkheid om een DigiD aan te maken?
 • Voer alle gegevens rond het aanbod in in G!DS
  - Zie ook de aandachtspunten hieronder
  - Zie de uitgebreide handleiding Digitale inclusie (E-overheid en Belastingdienst)
  Digitale inclusie: Informatiepunt Digitale overheid en cursussen
  Belastingdienst: faciliteiten, cursussen en spreekuren en dergelijke, opgedeeld in 5 varianten
  Cursusaanbod omvat:
  - Klik & Tik
  - Digisterker 
  - Lokale cursus of variant
 • Maak werkafspraken om het aanbod actueel te houden
  Zowel binnen de bibliotheek als met alle partners.
 • En verder
  Mail of bel ons bij vragen of problemen, zowel inhoudelijk als praktisch.

Aandachtspunten bij invoer

Body
 • Aantallen pc's en printfaciliteiten:
  Vul minimaal '1' in. Als je niets of '0' invult, wordt de faciliteit niet getoond.
 • Alle activiteiten met een datum:
  - Algemeen: Vul altijd het veld 'Agenda' of 'Meerdaagse activiteit' in. Zijn deze velden leeg, dan wordt de activiteit niet getoond!
  Let op: het is niet voldoende om de cursusdatum alleen in het informatieveld te plaatsen.
  - Meerdaagse cursus: vul in het datumveld alleen de startdatum in en vermeld de volgende cursusdata in de omschrijving. Vul je begin- en einddatum in, dan wordt de cursus getoond op alle tussengelegen data.
  - Geen exacte datum bekend: als een cursus of bijeenkomst start bij voldoende aanmeldingen of inloop, vul dan 31-12-2019 in of periode hele jaar. Dan wordt de activiteit continu getoond, zie voorbeeld.
  - Herhalende datum: terugkerende activiteiten hoef je maar één keer in te voeren. Hierbij kun je uitzonderingen aangeven. Verder kun je de activiteit bijvoorbeeld wekelijks, twee-wekelijks of maandelijks laten herhalen.
 • Locatie:
  - Vul het locatieveld in door hier de juiste organisatie te kiezen. Vermeld je geen organisatie met adres, dan wordt geen locatie getoond.
  - Wil je een andere locatie invullen dan de bibliotheekvestiging, bijvoorbeeld een buurthuis? Vermeld dan dit adres in het veld 'Andere / eigen contactgegevens'.
 • Spreekuren, invulhulp en informatiebijeenkomsten:
  - Belastingdienst: G!DS bevat 5 kant-en-klaar beschreven varianten van activiteiten. Je kunt per activiteit kiezen welke omschrijving van toepassing is. Kies altijd maar één variant, anders wordt de activiteit dubbel getoond en geteld in de statistieken. De oranje termen in de rechterkolom zijn de categorieën die je in G!DS vindt. In de linkerkolom vind je voorbeelden van activiteiten, zodat je snel kunt kiezen.
  Bij de inhoudelijke hulp rond Belastingdienst:
  - Spreekuur: korte vragen, meestal op inloop dus zonder afspraak.
  - Invulhulp: vrijwilliger vult de belastingaangifte in.
  - Zelf invullen: de klant vult de belastingaangifte zelf in, maar kan begeleiding vragen.
  Je kunt de omschrijving aanpassen. De standaardomschrijvingen maken de invoer sneller en makkelijker.
 • E-mailadres voor terugbellen van klanten:
  NPD-partijen kunnen klanten vragen of ze teruggebeld willen worden door de bibliotheek. Zij voeren dan de klantgegevens in. Deze worden door het systeem gemaild aan het e-mailadres van de bibliotheek dat bij de activiteit is vermeld. De bibliotheek kiest zelf op welk e-mailadres deze verzoeken moeten binnenkomen. Wijkt dit e-mailadres af van het standaard-adres dat bij de locatiegegevens vermeld staat? Vul dan het gewenste e-mailadres in bij het veld 'Andere / eigen contactgegevens'.

Meer informatie en een instructie voor de invoer vind je op MetdeKB.nl (inlog nodig).