Basisvaardigheden volwassenen

Lokale partners en basisvaardigheden

De bibliotheek is deel van het sociaal domein en richt zich zowel op mensen die zelfstandig hun weg kunnen vinden, als op mensen die een 'zetje' nodig hebben. Bibliotheek, gemeente, lokale en regionale partners bundelen hun krachten om mensen die hulp nodig hebben te helpen.
Inhoudsblok

Lokale en regionale partners zijn van belang voor de bibliotheek:

  • als vindplaats en doorverwijzer, omdat de partner kennis heeft van de doelgroepen, met ze in contact staat, hulp biedt of ervoor zorgt dat potentiële deelnemers de bibliotheek weten te vinden. Denk aan zorg- en welzijnsorganisaties, sociale werkvoorziening, maatschappelijk werk, UWV, wijkorganisaties, verenigingen en consultatiebureaus.
Vrouw en man bespreken een document
  • als trainer, omdat de partner cursussen en opleiding kan verzorgen voor cursisten, vrijwilligers en/of professionals. Denk bijvoorbeeld aan het roc, Gilde, vrijwilligersorganisaties, volksuniversiteit, taal- en onderwijsorganisaties.

De BOP-enquête Basisvaardigheden 18+ onderzocht de samenwerkingspartners van bibliotheken. De meeste bibliotheken die samenwerken met de gemeente maken afspraken over beleidsonderwerpen als laaggeletterdheid, e-overheid en volwasseneneducatie.

De tabel brengt de mogelijke verbindingen tussen de bibliotheek en lokale partners in het sociaal domein in kaart (bron: VNG).

Afbeelding
Afbeelding
Schematisch overzicht van partners, rollen en activiteiten

Gemeenten en partners Taal voor het Leven

Er zijn veel en diverse partners actief bij de samenwerking rond laaggeletterdheid. Zie dit overzicht van gemeenten en partners van Taal voor het Leven.