Basisvaardigheden volwassenen
Voor veel thema's rond basisvaardigheden zijn er toolkits. Hieronder vind je een overzicht. Afzonderlijke toolkits worden ook vermeld op de betreffende themapagina's. Naast kant-en-klaarmateriaal, zijn er ook veel aanpasbare materialen waarop je een eigen logo, tekst of beeld kunt vermelden.
Inhoudsblok
Body

De meeste toolkits vind je op de portal Landelijke huisstijl. Als je eerst inlogt, kom je direct bij de toolkit van je keuze. Heeft jouw bibliotheek nog geen inlog, dan kun je die aanvragen via de homepage van de portal.

Digitale inclusie

Body

Toolkit Informatiepunt Digitale Overheid - Veel materiaal voor inrichting en promotie van het Informatiepunt. Wordt geregeld aangevuld met suggesties uit het land.

Donorregistratie

Body

Toolkit Donorregistratie - Veel (aanpasbare) materialen om het publiek te informeren over donorregistratie en te stimuleren een keuze vast te leggen. Naast deze toolkit kun je ook het voorlichtingsmateriaal van het ministerie van VWS bestellen

E-overheid

Body

Toolkit Hulp bij belastingaangifte 2020 - Fysieke en digitale materialen waarmee je de belastingdienstverlening lokaal kunt promoten. De beelden zijn ook los te downloaden. Let op: de beelden mag je alleen gebruiken in het kader van de belastingdienstverlening.

Toolkit Digisterker - Digitale en fysieke materialen voor promotie van de cursus Digisterker.

Toolkit Klik & Tik - Digitale en fysieke materialen om de cursussen van Klik & Tik lokaal te promoten. De beelden zijn ook los te downloaden.

Inburgering

Body

Toolkit pilot Inburgering - Digitale en fysieke materialen om hulp bij inburgering in jouw werkgebied onder de aandacht te brengen.

Empowerment

Body

Toolkit Empowerment - Je vindt de toolkit op de website van Taal voor het Leven.

Hoger bereik

Body

Strategiekit Hoger bereik - Samenhangend pakket van handboek, stappenplan, veel werkbladen en een voortgangsposter.

Taal

Body

Toolkit campagne Taalvaardigheid - Met de campagnematerialen voor NT1 en hun sociale omgeving onderstreep je de positionering van de bibliotheek als toegankelijke plek om je taalvaardigheid te verbeteren. De beelden zijn ook los te downloaden.

Toolkit De Liedjeskast - Inspiratie voor activiteiten, onder meer een Liedjeskast-quiz en Liedjeskast-dictee. Verder middelen als narrow-casting, posters, flyers en kaarten.

Toolkit Tel mee met Taal - Lesmateriaal, handige downloads en tips hoe je laaggeletterdheid kunt signaleren, te vinden op de site van Tel mee met Taal.

Toolkit basisvaardigheden algemeen - Posters en flyers. Boodschap: voor hulp en cursussen rond taal-, digitale en rekenvaardigheden kun je in de bibliotheek terecht.

Digitaal

Body

Toolkit Klik & Tik - Digitale en fysieke materialen waarmee je de cursussen van Klik & Tik lokaal kunt promoten. De beelden zijn ook los te downloaden.

Toolkit basisvaardigheden algemeen - Posters en flyers. Boodschap: voor hulp en cursussen rond taal-, digitale en rekenvaardigheden kun je in de bibliotheek terecht.

Werk & Inkomen

Body

Toolkit Walk & Talk - Digitale en fysieke materialen om deze koffiepauze voor werkzoekenden onder de aandacht te brengen.

Toolkit DeBroekriem (nu JobOn) - Digitale en fysieke materialen om de netwerkbijeenkomsten lokaal te promoten.

Toolkit Werk zoeken - Flyer en poster om de doelgroep te attenderen.

Toolkit pilot Op weg naar werk - Online en drukwerkmaterialen om de doelgroep te attenderen.

Rekenen & Geld

Body

Toolkit basisvaardigheden algemeen - Posters en flyers. Boodschap: voor hulp en cursussen rond taal-, digitale en rekenvaardigheden kun je in de bibliotheek terecht.

Toolkit Tel je geld - Digitale en fysieke materialen waarmee je de cursus Tel je Geld lokaal kunt promoten.

Verkeer

Body

Toolkit Theorie.nl - Digitale en fysieke materialen voor de promotie van Theorie.nl.