Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Oefenen.nl - logo

Oefenen.nl: licentie voor bibliotheken

Oefenen.nl biedt een breed pakket online programma's, die je ook met begeleiding in de bibliotheek kunt inzetten. Ze zijn uitstekend geschikt voor lager opgeleide mensen. Alle thema's komen aan bod.
Inhoudsblokken

Kijk voor ondersteuning:

Oefenen.nl - logo

Accounts deelnemer / thuisgebruiker

  • Een deelnemer kan met een account op Oefenen.nl in de bibliotheek of thuis oefenen.
  • Elke bibliotheek beschikt over accounts. Per deelnemer heb je een account nodig. Heb je meer accounts nodig? Mail naar Oefenen.nl. De KB betaalt de accounts; voor de bibliotheek zijn er geen kosten aan verbonden. Bepaal het aantal accounts voor de komende 2 maanden. Bijbestellen kan altijd.
  • Let op: deelnemers die hun cursus hebben afgerond en niet meer oefenen in de bibliotheek, ontkoppel* je van hun groep. Deze accounts komen aan het begin van het volgende jaar weer vrij voor hergebruik. 
*Deelnemer klaar? Ontkoppelen!

Alle deelnemers die klaar zijn met de cursus (of afhaken) en niet meer in de bibliotheek komen oefenen, moeten ontkoppeld worden van de groep. Zij kunnen thuis blijven oefenen met hun eigen account, maar zijn in het Volgsysteem niet meer te zien. De begeleiders van de groepen ontkoppelen deze deelnemers.
Ben je beheerder voor Oefenen.nl in de bibliotheek, wijs de begeleiders dan hierop en houd in de gaten of dit ook echt gebeurt. Doe dit door het jaar heen, dan kost het minder tijd en houd je makkelijker overzicht.
Bekijk het instructiefilmpje Deelnemers ontkoppelen.  

Accounts hergebruiken

Aan het begin van elk jaar verzorgt Oefenen.nl een reset van het systeem. Dan komen alle ontkoppelde accounts weer vrij voor hergebruik. Ze blijven toegekend aan dezelfde bibliotheek. Heb je vóór 31 december ontkoppeld, dan krijg je deze accounts weer 'terug' voor de komende periode.
NB: je ziet de ontkoppelde accounts dus eenmaal per jaar terugkomen.

Tips voor thuis werken met Oefenen.nl en begeleiding op afstand  

Helpdesk

Sinds 1 januari 2021 kun je met al je vragen terecht bij de Helpdesk van Oefenen.nl

Bekijk ook de Veelgestelde vragen voor bibliotheken.
Heb je ideeën of suggesties? Die kun je kwijt in de digitale ideeënbus van Oefenen.nl.

Basis- en aanvullend pakket

Oefenen.nl is het startpunt voor mensen die interactief hun basisvaardigheden willen verbeteren. Op de website oefenen zij op een informele manier met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Tegelijkertijd leren zij over thema’s als bijvoorbeeld werk, gezondheid en opvoeding.

Vanaf 2021: alle programma's in het Basispakket kun je gratis aanbieden aan jouw deelnemers. Daarnaast zijn er de bonusprogramma's van Steffie en Oefenen met DigiD.
Verder kun je tegen meerprijs een Aanvullend pakket afnemen bij Oefenen.nl.

Basispakket

Het Basispakket omvat:

  • 20 programma's in het domein Taal (NT1 en NT2)
  • 6 Klik & Tik-programma's in het domein Digitaal
  • 6 programma's in het domein Inburgering

Aanvullend pakket

Je kunt deze programma’s voor € 500 (exclusief btw) per jaar blijven gebruiken. Stuur een e-mail naar Oefenen.nl met als onderwerp ‘Aanvraag aanvullend pakket bibliotheek’.

Bekijk de bibliotheekpagina van Oefenen.nl met uitleg over het Basispakket en het Aanvullend pakket. En laat je inspireren met veel tips en ideeën voor het gebruik.

Zie Producten- en dienstencatalogus met ingekochte programma's Oefenen.nl.
Zie Landelijk ingekochte educatieve content voor een compleet overzicht van alle ingekochte programma's.

Hulpmiddelen om het gebruik van Oefenen.nl te stimuleren