Basisvaardigheden volwassenen

Oefenen.nl: licentiegebruik bij samenwerking met derden

De Inkoopcommissie van de KB heeft voor alle bibliotheken een licentieovereenkomst afgesloten met Oefenen.nl. Hiervoor gelden gebruiksvoorwaarden. Een belangrijk aandachtspunt is samenwerking met andere organisaties; je mag samenwerkingspartners géén gebruik laten maken van de licentie, inclusief inloggegevens, accounts en lesmateriaal.
Inhoudsblok

Afspraken over het gebruik

De licenties die de KB heeft ingekocht, zijn alléén bestemd voor openbare bibliotheken. Dit betekent dat bibliotheken alleen accounts mogen aanmaken voor gebruikers (zowel leden als niet-leden) die werken met de programma's van Oefenen.nl:

Afbeelding
Oefenen.nl-logo
Body
 • in de fysieke bibliotheek
 • in een cursus die de bibliotheek organiseert
 • thuis, als uitvloeisel van de dienstverlening van de bibliotheek

Vanwege deze afspraken mogen samenwerkingspartners de licentie van de bibliotheek dus niet gebruiken. Wil bijvoorbeeld de gemeente of een culturele instelling een cursus organiseren, dan mag de bibliotheek hiervoor géén accounts of lesmateriaal beschikbaar stellen. Deze externe partners moeten hiervoor zelf een licentie afnemen bij Oefenen.nl.
In de praktijk is de scheidslijn soms onduidelijk. Wat mag wel en wat niet?

Dit is wel toegestaan

 • De bibliotheek zet een externe begeleider in voor een cursus in de bibliotheek.
 • De bibliotheek organiseert en verzorgt een cursus, maar huurt (bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek) een ruimte op een externe locatie.
 • De bibliotheek print het lesmateriaal voor haar eigen gebruik (lesbrieven, docentenhandleiding en dergelijke).

Dit is niet toegestaan

 • De bibliotheek geeft de inloggegevens voor Oefenen.nl (beheeromgeving en/of volgsysteem) door aan een derde partij.
 • De bibliotheek maakt accounts aan voor gebruikers (cursisten, leden) van andere organisaties.
 • De bibliotheek laat de cursus organiseren door een andere organisatie (bijvoorbeeld een school) met gebruikmaking van de licentie.
 • De bibliotheek geeft het lesmateriaal van Oefenen.nl door aan een andere organisatie.

Let op: Als een bibliotheek zich hier niet aan houdt, dan kunnen haar accounts door de leverancier worden afgesloten en bestaat de kans dat hij de bibliotheek voor de financiële schade aansprakelijk stelt.

(Aantallen) accounts

Voor alle bibliotheken samen is een vast aantal accounts ingekocht. Elke gebruiker die is ingevoerd in het volgsysteem van Oefenen.nl, staat voor één account. Wanneer alle bibliotheken samen het maximumaantal accounts gebruiken, kan uitbreiding van het aantal accounts alleen tegen extra kosten. Om deze kosten te beperken, verzoeken wij je om pas nieuwe accounts aan te vragen op het moment dat ze echt nodig zijn.

Gebruik volgen

Daarnaast willen KB en Oefenen.nl in het volgsysteem specifiek kunnen zien wat de gebruikers van bibliotheken precies doen met de beschikbare programma's. Hiermee kunnen we de programma's nog beter toespitsen op het gebruik in de bibliotheek. In de statistieken zijn deze gegevens niet te herleiden tot individuele gebruikers.

Overige afspraken die gelden voor bibliotheken

 • De bibliotheek moet in haar uitingen over producten en diensten van Oefenen.nl aangeven dat het een product betreft van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl door het logo over te nemen dat Oefenen.nl hiervoor beschikbaar stelt op haar website.
 • De bibliotheek moet in haar uitingen over specifieke programma’s ook de door Oefenen.nl beschikbaar gestelde programmalogo's met het clipje met de tekst 'Oefenen.nl' gebruiken.