Basisvaardigheden volwassenen

Sociaal-educatieve kaart / Hetinformatiepunt.nl

Sociaal raadslieden, lessen inburgering, trainingen digitale vaardigheden... Weet jij wie wat doet in jouw gemeente? Biedt jouw (digi)Taalhuis een overzicht van het aanbod basisvaardigheden? Wil je vanuit het Informatiepunt Digitale Overheid snel verwijzen naar partners? Start dan met HetInformatiepunt.nl.
Inhoudsblokken
Body

De website toont via een sociaal-educatieve kaart concrete activiteiten en diensten. Niet alleen van de bibliotheek; ook van (lokale) partners. Het gaat zowel om onderwijs, formeel, non-formeel en informeel aanbod als om praktische hulp via spreekuren om mensen te helpen bij hun dagelijkse zelfredzaamheid.

Denk aan bijvoorbeeld het Taalpunt, belastingspreekuren en het Informatiepunt Digitale Overheid van de bibliotheek. Ook het aanbod van een formulierenbrigade, digivaardigheidscursussen, juridisch loket, taalmaatjes, leer-werkloket enzovoort komt logisch gestructureerd terug. Elke bibliotheek, groot of klein, kan aanhaken.

Voor wie

De website heeft een toegankelijke, rustige interface en het taalgebruik is eenvoudig. De site leidt de gebruiker via een interactieve beslisboom door het aanbod. De stappen in de beslisboom zijn samen met de doelgroep bepaald, zodat de website voor iedereen logisch en bruikbaar is. Bovendien maken categorieën onderscheid tussen informatie, begeleiding door professionals en begeleiding door vrijwilligers.
Zowel de professional als mantelzorger of eindgebruiker kan ermee werken. Naar verwachting zal de professional of mantelzorger de website vaak samen met een eindgebruiker bekijken, om hem of haar op weg te helpen. Denk aan bijvoorbeeld een klantmanager sociale dienst en een werkzoekende. Of een vrijwilliger Taalpunt en een taalleerder.

Animatie voor potentiële partners

Body

Deze animatie informeert (potentiële) partners en maakt hen warm voor deelname. Er is ook een niet-ondertitelde versie.