Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Het Leesplankje 1, logo

Het leesplankje 1 en 2

Het ouderwetse leesplankje in een modern en digitaal jasje.
Inhoudsblokken

Wat: programma om te oefenen met Nederlandse klanken, woorden en letters
Thema: Taal
Wie: Iedereen met een andere taalachtergrond (NT2) en mensen (NT1) die teksten lezen en die schrijven lastig vinden
Materialen: Het Leesplankje 1: handleiding met woordenlijst en Het Leesplankje 2: woordenlijst

Het Leesplankje 2, logo

Links: Leesplankje 1 en Leesplankje 2; zie details in inhoudsoverzicht Oefenen.nl 
Kosten: gratis voor bibliotheken; werkboekprijzen op de website 
Vorm: online oefenen
Duur: respectievelijk 8,5 en 2,5 uur

Dit programma is geschikt voor mensen (NT1) die moeite hebben met het lezen van teksten en die schrijven lastig vinden.
Aap, noot, Mies … hok, duif, scha-pen. Kinderen leerden vroeger lezen met een leesplankje. Dit leesplankje is nu modern en digitaal gemaakt. Deelnemers oefenen hiermee Nederlandse klanken, letters en woorden. 

Leesplankje 1 gaat om oefenen met klinkers, Leesplankje 2 met medeklinkers.

Dit programma is onderdeel van de licentie Oefenen.nl die beschikbaar is voor alle bibliotheken.