Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Vrouw leest boek

Leesclub voor laaggeletterden Breda

Dit plan van de Bibliotheek Breda om een leesclub voor laaggeletterden op te zetten, is - hoewel al oud - goed bruikbaar voor andere bibliotheken.
Inhoudsblokken

Doelstelling

Iedereen moet kunnen genieten van mooie verhalen. Maar honderdduizenden Nederlanders hebben grote moeite met het lezen van onze taal. Een Leesclub voor Laaggeletterden is een methode om hen hierbij te helpen. Een leesclub voor leesplezier, zodat deelnemers samen ontdekken hoe fijn het is om te lezen, in een mooi boek op hun eigen taalniveau. Zo'n leesclub bevordert niet alleen het plezier in lezen, maar stimuleert ook de taalbeheersing en verhoogt het taalniveau. Zo krijgen de deelnemers meer kans op volwaardige deelname aan de maatschappij en vergroten zij hun zelfredzaamheid.

Voor wie

Alle geïnteresseerden van 18 jaar en ouder die zich herkennen in bovenstaande omschrijving. Zij moeten al wel voldoende taalniveau hebben om zelfstandig te kunnen lezen.

Door wie

De Bibliotheek Breda realiseerde in 2010 leesclubs voor de doelgroep in haar vestigingen.

Hoe

Een leesclub bestaat uit maximaal 6 personen die eenmaal per 3 weken 1,5 uur bijeenkomt om samen een boek te lezen of te bespreken. In totaal 8 bijeenkomsten. Methodes die hierbij ingezet kunnen worden:

  • Zelf vooraf lezen en in de groep bespreken wat is gelezen.
  • Samen lezen in de groep en bespreken wat is gelezen.
  • Een combinatie van vooraf lezen en samen lezen en bespreken.
  • Bij alle methodes is het mogelijk om te kiezen voor oefeningen voor thuis.
  • Verdere incidentele activiteiten van een leesclub: bijvoorbeeld een schrijver uitnodigen of een gezamenlijke activiteit ter afsluiting.

Materiaal

Boeken uit de serie Makkelijk Lezen voor volwassenen.

Werving

Belangstellenden zijn te werven via een publiciteitscampagne, maar ook in samenwerking met ROC, Taalaanbieders, en lokale en regionale maatschappelijke organisaties.

Kosten deelname

Gezien de doelgroep zijn er geen kosten aan deelname verbonden; zo blijft het project laagdrempelig. Men kan lid worden van de bibliotheek, en met een stadspas is dit gratis.

Verantwoording

De leesclub is een initiatief van de Bibliotheek Breda, gefinancierd vanuit de dienst Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Breda.
Bij de verantwoording wordt zowel aandacht gegeven aan de financiële als de inhoudelijke invulling, met een advies voor een eventueel vervolg van de leesclub c.q. andere activiteiten voor laaggeletterden.
Het project wordt in 2010 uitgewerkt door de specialist Maatschappij van de Bibliotheek onder eindverantwoordelijkheid van de manager Innovatie en Ontwikkeling van de Bibliotheek.

Kosten opzet leesclub 2010

Uitgaande van 2 leesclubs (NT1 en NT2), zijn dit de kosten voor 2 groepen:

Omschrijving  
Aanschaf boeken serie Makkelijk Lezen €    250
Pr- en communicatiekosten €    250
Huur ruimte, catering €    800

Uren begeleiding vanuit bibliotheek (2 x 24 uur á € 45)

€ 1.080
Kosten overhead eenmalige opzet leesclubs (10 uur á € 75) €    750
Incidentele activiteiten voor afronding en ondersteuning €    500
   
Totale kosten € 3.630

L. Knobel, 18 januari 2010