Basisvaardigheden volwassenen

Leesclub voor laaggeletterden Breda

Iedereen moet kunnen genieten van mooie verhalen. Maar honderdduizenden Nederlanders hebben grote moeite met het lezen van onze taal. Een Leesclub voor Laaggeletterden is een methode om hen hierbij te helpen.
Inhoudsblok
Vrouw kijkt over een rij boeken

Een leesclub voor leesplezier, zodat deelnemers samen ontdekken hoe fijn het is om te lezen, in een mooi boek op hun eigen taalniveau. Zo'n leesclub bevordert niet alleen het plezier in lezen, maar stimuleert ook de taalbeheersing en verhoogt het taalniveau. In de leesclub krijgen de deelnemers meer kans op volwaardige deelname aan de maatschappij en vergroten zij hun zelfredzaamheid.

Voor wie

Alle geïnteresseerden van 18 jaar en ouder die zich herkennen in bovenstaande omschrijving. Zij moeten al wel voldoende taalniveau hebben om zelfstandig te kunnen lezen.

Door wie

De Bibliotheek Breda realiseert in 2010 minimaal twee leesclubs voor de doelgroep.

Hoe

Een leesclub bestaat uit een groep van maximaal 6 personen die een maal per 3 weken bijeenkomt om gezamenlijk een boek te lezen of te bespreken. Methodes die hierbij ingezet kunnen worden:

  • Zelf vooraf lezen en in de groep bespreken wat is gelezen.
  • Samen lezen in de groep en bespreken wat is gelezen.
  • Een combinatie van vooraf lezen en samen lezen en bespreken.
  • Bij alle methodes is het mogelijk om te kiezen voor oefeningen voor thuis.
  • Verdere incidentele activiteiten van een leesclub: bijvoorbeeld een schrijver uitnodigen of een gezamenlijke activiteit ter afsluiting.

Tijdsinvestering

Voor deelnemers: een maal per 3 weken een bijeenkomst van maximaal 1,5 uur.

Materiaal

Boeken uit de serie Makkelijk Lezen voor volwassenen.

Werving

Belangstellenden zijn te werven via een publiciteitscampagne, maar ook in samenwerking met ROC, Taalaanbieders, en lokale en regionale maatschappelijke organisaties.

Wanneer

Start 1 maart 2010 tot 1 januari 2011; uitgaande van een maal per 3 weken, exclusief vakanties: 8 bijeenkomsten per leesclub.

Waar

De leesclub wordt gehouden in een vestiging van de bibliotheek.

Kosten deelname

Gezien de doelgroep willen we geen kosten aan deelname verbinden en zo het project laagdrempelig houden. Men kan lid worden van de bibliotheek, en met een stadspas is dit gratis.

Verantwoording

De leesclub is een initiatief van de Bibliotheek Breda, gefinancierd vanuit de dienst Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Breda.
Verantwoording over de leesclub in 2010 verzorgt de bibliotheek vóór 1 april 2011. Bij deze verantwoording wordt zowel aandacht gegeven aan de financiële als de inhoudelijke invulling, met een advies voor een eventueel vervolg van de leesclub c.q. andere activiteiten voor laaggeletterden.
Het project wordt in 2010 uitgewerkt door de specialist Maatschappij van de Bibliotheek onder eindverantwoordelijkheid van de manager Innovatie en Ontwikkeling van de bibliotheek.

Kosten opzet leesclub 2010

Uitgaande van het houden van twee leesclubs (niveau NT1 en NT2), zijn dit de kosten voor twee groepen:

Afbeelding
Leesclub laaggeletterden Breda, kostentabel

L. Knobel 18 januari 2010

Zie ook

Leesclub voor laaggeletterden, algemene informatie