Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Man bekijkt groentenkraam

Succes! Taal

Succes! is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: Lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven 
Thema: Taal  
Voor wie: vrijwilligers die volwassenen willen ondersteunen bij het leren lezen en schrijven  
Link: Taal voor het Leven/Succes! 
Vorm: offline 
Materialen aanvragen: Taal voor het Leven; zie overzicht beschikbare boekjes

Man bekijkt groentenkraam

Succes! is de eerste schriftelijke integrale lees- en schrijfmethode vanaf instroom tot niveau 2F. Voor anderstaligen is een mondeling niveau van minimaal A2 vereist. Ook is het de eerste methode die ontwikkeld is voor de doelgroep Nederlandssprekenden. Dat zijn volwassenen die een mondeling taalniveau hebben van minimaal A2-niveau.

Succes! is beschikbaar voor alle (vrijwilligers)organisaties die werken met het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven.

Er zijn ook onderdelen digitale vaardigheden en rekenen.

Dit programma maakt geen onderdeel uit van de programma's die landelijk zijn ingekocht. Zie hiervoor het totaaloverzicht van landelijk ingekochte educatieve content Basisvaardigheden.