Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Taalklas.nl logo

Taalklas.nl

Online programma's om Nederlands te oefenen: uitspraak, lezen en schrijven, zowel NT1 als NT2.
Inhoudsblokken

Wat is het?

Wat: Nederlands leren op internet: vocabulaire, uitspraak, lezen en schrijven
Thema: Taal
LinksTaalklas; taalklas Engels; zie details in inhoudsoverzicht Oefenen.nl 
Kosten: gratis voor bibliotheken
Vorm: online oefenen
Duur: 11 uur per programma

Taalklas.nl logo

In deel 1 van Taalklas.nl leren en oefenen deelnemers online de Nederlandse taal. In filmpjes en vrolijke liedjes leren ze vooral heel veel woorden uitspreken, lezen en schrijven. Die gaan over het huis, het lichaam, het weer, vrienden en familie, eten, op school, het verkeer, de winkel en vrije tijd. Mensen die meer taalklas.nl willen en hun inburgeringsexamen willen doen, kunnen met NL-vaardig verder op de computer oefenen in een werkboek en via privéles op de computer.

Taalklas.nl 2 is moeilijker en behandelt meer woorden en zinnen. Bij elk hoofdstuk horen twee filmpjes met één verhaal: een huis bekijken, praten met de buurvrouw, ruilen in de winkel, de dokter en het werk bellen als je ziek bent, (vrijwilligers)werk, naar school en naar de Bibliotheek. Deelnemers leren woorden en zinnen uitspreken, lezen en schrijven.

Taalklas.nl Plus: 300 nieuwe woorden en zinnen over alledaagse onderwerpen. Deelnemers oefenen door te luisteren, lezen en schrijven. Een goede opstap naar de Lees en Schrijf!-programma’s van Oefenen.nl.

Dit programma is onderdeel van de licentie Oefenen.nl die beschikbaar is voor alle bibliotheken.

App Samen leren

Bij dit programma kunnen deelnemers ook de app Samen leren gebruiken. Hierin staat ook een onderdeel bij Taalklas.nl. De taaloefeningen in de app stimuleren deelnemers om samen te praten. Zij oefenen met woorden en regels die in Taalklas.nl (1,2 of Plus) voorkomen.