Basisvaardigheden volwassenen
Logo
Afbeelding
Theorie.nl, logo

Theorie.nl: licentie en toegang

Een oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl.
Inhoudsblokken

Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is landelijk ingekocht voor alle bibliotheken. Hiermee kunnen alle bezoekers, leden en niet-leden, gratis oefenen voor hun theorie-examen scooter(bromfiets), auto of motor.

In de bibliotheek

Op een of meer computers in jouw bibliotheek maak je een link naar het oefenprogramma om het gratis beschikbaar te stellen en via de homepage toegang te bieden. De KB heeft de IP-adressen van bibliotheken doorgevoerd, zodat de bezoeker gratis kan oefenen (dus zonder inlog) met de examenprogramma’s. Dit kan zowel op een computer in de bibliotheek als op de eigen mobiel, tablet of laptop, mits deze is aangesloten op het wifi-netwerk van de bibliotheek.

1. Check via www.theorie.nl binnen de muren van jouw bibliotheek of je IP-adres is doorgevoerd waardoor je zonder inlog toegang krijgt tot de examens.

  • Krijg je een inlogscherm? Voer dan eerst stap 2 uit.
  • Als je geen inlogscherm krijgt ga je direct naar stap 3.

2. Als je een inlogscherm krijgt, dan is je IP nog niet aangesloten. De bibliotheek moet de IP-adres(sen) (laten) invoeren in G!DS, daarna de EZ-proxy link aanbieden en vervolgens zorgt de KB dat het in orde komt. Dit traject kost een paar dagen. Hoe het werkt, vind je op Gidsvoornederland.nl. Heb je problemen? Kijk dan eerst op MetdeKB.nl
Je krijgt bericht als je aangesloten bent.

3. Als je IP aangesloten is: zet dan het Theorie.nl-logo (zie hieronder) gekoppeld aan deze link (https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://theorie.nl/) op de homepagina van de pc('s). Gebruik alleen deze link. Dit is de enige manier voor Theorie.nl en de KB om het gebruik binnen de bibliotheekmuren te meten.

Thuisgebruik

Deelnemers kunnen ook thuis gratis gebruikmaken van Theorie.nl. Deze link kun je gebruiken om hen thuis direct toegang te geven.  

Promotie

Maak deze dienst bekend met deze link https://kb.idm.oclc.org/login?url=https://theorie.nl/ via je site, nieuwsbrief et cetera. Je mag het Theorie.nl-logo hiervoor gebruiken. Hieronder kun je een voorbeeldtekst downloaden voor je site of nieuwsbrief en een lokaal persbericht. Er is aanvullend promotiemateriaal beschikbaar om deze dienst lokaal onder de aandacht te brengen. 

Downloads